Skema til ansøgning om optagelse på kostskolen

Denne ansøgning gælder alene kostskolen (husk optagelse til 1.g altid skal suppleres med en ansøgning på www.optagelse.dk)

Skoleår og klassetrin

Vælg relevant skoleår2

Eleven (ansøger)

Tilladte tegn er: 0-9
Tilladte tegn er: 0-9
Bemærk! Der må ikke optræde specialtegn i selve filnavnet
Fjern fil
Tilladte filtyper: .jpeg,.png,.pdf
Maksimal filstørrelse: 10MB
Bemærk! Der må ikke optræde specialtegn i selve filnavnet
Fjern fil
Tilladte filtyper: .pdf
Maksimal filstørrelse: 10MB

Mor

Tilladte tegn er: 0-9
Tilladte tegn er: 0-9

Far

Tilladte tegn er: 0-9
Tilladte tegn er: 0-9

Forsørger

Vælg venligst nedenfor...

Sekundær adresse i Danmark, hvis bosiddende i udlandet
(til akutte situationer, fx hvis eleven skal huses i en kort periode). 

Elevens egen fyldige begrundelse for optagelse på kostskolen
(alle forhold af betydning for elevens situation oplyses. F.eks. information om skolemæssig baggrund, geografiske forhold, familiens og specielt elevens sociale baggrund).

Bemærk! Der må ikke optræde specialtegn i selve filnavnet
Fjern fil
Tilladte filtyper: .pdf
Maksimal filstørrelse: 10MB

Helbredsmæssige forhold

Nuværende skole

Tilladte tegn er: 0-9
Bemærk! Der må ikke optræde specialtegn i selve filnavnet
Fjern filer
Tilladte filtyper: .pdf
Maksimal filstørrelse: 10MB
Elevnavn skal fremgå, og bemærk! der må ikke optræde specialtegn i selve filnavnet
Fjern fil
Tilladte filtyper: .pdf
Maksimal filstørrelse: 10MB

Skoleforløb
Elever, der kun delvist eller slet ikke har gået i dansk skole, bedes vedlægge redegørelse for skoleforløbet.

Bemærk! Der må ikke optræde specialtegn i selve filnavnet
Fjern fil
Tilladte filtyper: .pdf
Maksimal filstørrelse: 10MB

Hvis du allerede er i gang med en ungdomsuddannelse
(oplysninger om studieretninger findes på skolens hjemmeside).

Opholdsafgift - specielt for ansøgere under 18 år:
Skolen kontakter jer forud for skolestart, om du er berrettiget til nedsættelse af opholdsbetaling.
Nedsættelsen beregnes på grundlag af forældreindkomst.
Læs mere på www.soroeakademi.dk - priser og økonomi - opholdsbetaling.

Hvor har du hørt om Sorø Akademis Kostskole?

Har du deltaget i rundvisning på kostskolen?
Vælg venligst nedenfor...

Godkendelse af regler og betingelser