Studievejledning

Vejlederne tager sig af spørgsmål vedrørende din gymnasietid: Har du et problem – personligt, i klassen eller hjemme – er vejlederkontoret det rigtige sted at starte.
Du kan fx. drøfte med din vejleder, hvordan du tilrettelægger dit skolearbejde, så du får mest muligt ud af din indsats. Vejlederen har desuden kontakt med dine teamlærere.
Det er også vejlederens opgave at hjælpe dig med information og råd om dit valg af studieretning og valgfag.

Vi er fire vejledere på skolen
Kirsten Binderup (KB), Kim Thomsen (KT), Marie-Louise Bülow Moldrup (ML) og Meiske Marie Sloth von Holck (MM).

Klassefordeling for skoleåret 2023-24:
Kirsten Binderup (KB): 1g6, 2v, 3c, 3y
Kim Thomsen (KT): 1g4, 1g5, 2c, 2x, 3a, 3v
Marie-Louise Bülow Moldrup (ML): 1g2, 1g3, 2a, 2y, 3z
Meiske Marie Sloth von Holck (MM): 1g1, 1g7, 2b, 2z, 3b, 3x.

Studievejlederkontoret finder du i Ingemanns Hus

Studievejledningen er også for forældre
Forældre er også meget velkomne til at kontakte os for at få afklaret spørgsmål eller drøftet problemer i forbindelse med skolen.

For samtaler med såvel forældre som elever gælder, at vi har tavshedspligt.

Studievejlederne har ikke faste træffetider, kontakt dem på Lectio eller mail

Du er altid velkommen til at skrive på Lectio eller email til din studievejleder, når du gerne vil have en snak, et møde eller har spørgsmål. Se på listen under "klassefordeling" og skriv derefter direkte til den studievejleder, der er tilknyttet din klasse. Forældre er også velkomne til at kontakte os.