Sorø Akademis elevråd

En hilsen fra elevrådet

Vores elevråd er utroligt vigtigt for skolens elever; vi er elevernes røst, og er den tætteste forbindelse mellem ledelse og elever.

Vi har mulighed for at have indflydelse på beslutningsprocesser, der vedrører skolens elever og skolen generelt. Vi er med til at sætte dagsordenen for, hvordan skoledagen forløber og ikke mindst påvirke skolens udvikling.

Elevrådet er repræsenteret i forskellige råd
På skolen er der forskellige udvalg såsom Skoleudvalget hvor elevrådet er repræsenteret. Og netop elevrådets tilstedeværelse i skolens forskellige råd er bl.a. et af de mange vigtige led i vores mulighed for at have indflydelse og dermed være i stand til at forbedre skolen og ikke mindst livet som elev på skolen.

Elevrådets arbejde
Vores arbejde i elevrådet går bl.a. på, at vi diskuterer og evaluerer helt praktiske forhold såsom lærernes tidsfrister for lektiegivning, restriktioner for mængde af lektier og afleveringer på samme uge, lige såvel som vi diskuterer skolens sociale miljø og trivsel.

Meget af elevrådets arbejde bygger på engagement, begejstring for at gøre skolen til et optimalt læringscentrum med et godt fagligt og socialt miljø, lige såvel som det bygger på dedikation og ildsjæl. Det er vigtigt at få samlet et stærkt team der repræsenterer disse værdier i og med, at det netop er disse værdier, som er vigtige for at kunne gennemføre ændringer. Samtidigt må disse værdier også siges at skulle være en af forudsætningerne og et vigtigt interesse-element i at stille op som elevrådsrepræsentant for sin klasse.

Som elevråd, har vi nemlig en stærk røst i skolens udvikling og vi har virkelig noget at skulle have sagt. Skolens ledelse og forskellige udvalg lytter til os og inddrager os. De tager os seriøst og de vil gerne høre vores meninger og ideer. Dette er en af årsagerne til, at elevrådsarbejdet på Sorø Akademis Skole er kanon, for man ser en udvikling i sit arbejde.

Elevrådets fornemste opgave er at repræsentere elevernes ønsker, klassernes ord og holdninger uanset vores egne personlige meninger. Herved er vores interne arbejde som elevråd også fuldstændig upolitisk. Vi taler elevernes sag og giver herved akademiets elever mulighed for indflydelse.

Elevrådet er normalt repræsenteret i flg. råd og udvalg:

  • Skolebestyrelsen
  • Skolerådet
  • Økonomiudvalget
  • Aktivitetsudvalget
  • Informationsudvalget
  • Udvalget for arbejdsmiljø, sundhed og elevtrivsel.

Herudover nedsætter elevrådet egne arbejdsgrupper og udvalg.

Elevråd

Elevrådet 2021/2022:

Formænd
Mads Bruun Kjærgaard 3b
Ahmad Al-Mousawi 2y

Andre repræsentanter
Josefine Grønholt Hansen 1x
Frederikke Carl Mark Niemann 1v
Lykke Hanevold 1y
Wictor Thonke 1b
Emma Viktoria Lise Dellgren 1v
Mustafa Hussein Al-Tai 1z
Nikoline Marie Bryde-Nielsen 1v
Sylvester Hilden Otte 2a
Nordin Robin Laursen 2b
Emil Nielsen 2c
Mikkel Ingemann Johansen 2v
Magnus Wede Brandt 2x
Sarah Vanman Reenberg 2z
Kaj Johannes Hermann Oldenburg 3a
Zyrafete Berisha 3b
Emil Richardt Pedersen 3c
Sandra Emilie Silvana Thorshauge 3v
Katrine Wagner Lærkesen Holm 3x
Filippa Due 3y

Udvalg/poster
Kasserer: Magnus Wede Brandt 2x
Bestyrelsesrepræsentant: Mads Bruun Kjærgaard 3b
Holddannelsesudvalg: Sarah Vanman Reenberg 2z, Frederikke Carl Mark Niemann 1v
Infoudvalg: Magnus Wede Brandt 2x, Sandra Emilie Silvana Thorshauge 3v
ASE: Kaj Johannes Hermann Oldenburg 3a, Mads Bruun Kjærgaard 3b
Skoleråd: Frederikke Carl Mark Niemann 1v, Nordin Robin Laursen 2b, Mikkel Ingemann Johansen 2v, Filippa Due 3y
Økonomiudvalg: Magnus Wede Brandt 2x, Kaj Johannes Hermann Oldenburg 3a
Aktivitetsudvalg: Nikoline Marie Bryde-Nielsen 1v, Ahmad Al-Mousawi 2y, Mads Bruun Kjærgaard 3b
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, DGS:Katrine Wagner Lærkesen Holm 3x er valgt som kontaktperson
Klima- og miljøudvalget:Sarah Vanman Reenberg 2z
Caféudvalget:Ahmad Al-Mousawi 2y,Katrine Wagner Lærkesen Holm 3x, Sandra Emilie Silvana Thorshauge 3v
Referent:Sandra Emilie Silvana Thorshauge 3v.