Sorø Akademis elevråd, skoleåret 2022-23

Siden er ved at blive opdateret med informationer om det nye elevråd ...

En hilsen fra elevrådet

Vores elevråd er utroligt vigtigt for skolens elever. Vi er elevernes stemme, og den tætteste forbindelse mellem elever og ledelse.

Vi har mulighed for at have indflydelse på mange beslutningsprocesser, der vedrører skolens elever og skolen generelt. Vi er med til at sætte dagsordenen for, hvordan en skoledag forløber og ikke mindst kan vi påvirke skolens udvikling.

Som elevråd, har vi nemlig en stærk stemme og noget at skulle have sagt. Skolens ledelse og forskellige udvalg lytter til os og inddrager os, både i beslutninger på den korte og den lange bane. De tager os seriøst, og de vil gerne høre vores meninger og ideer. Dette er en af årsagerne til, at elevrådsarbejdet på Sorø Akademis Skole er kanon, for hvis man brænder for det, kan man gøre en forskel med sit elevrådsarbejde.

Elevrådets arbejde
Vores arbejde i elevrådet er et led i den demokratiske proces på skolen, og går bl.a. ud på, at vi diskuterer (meget ...) og evaluerer helt praktiske forhold, som fx. lærernes tidsfrister for lektier, restriktioner for mængden af lektier og afleveringer på samme uge, lige såvel som vi diskuterer det sociale miljø og trivsel på skolen.

Elevrådets fornemste opgave er at repræsentere elevernes ønsker, klassernes ord og holdninger uanset vores egne personlige meninger. Vi taler elevernessag og giver med et aktivt elevråd og stærkt samarbejde Akademiets elever mulighed for indflydelse.

Elevrådet er repræsenteret i mange råd og udvalg
På skolen er der forskellige udvalg som fx. skoleudvalget, informationsudvalget og aktivitetsudvalget, hvor vi har faste pladser, lige som vi har en plads i skolebetyrelsen. Og netop vores tilstedeværelse i skolens forskellige udvalg er et af de mange vigtige led i vores mulighed for at have indflydelse og dermed være i stand til at forbedre skolen og livet som elev på Akademiet.

Meget af vores arbejde kræver og bygger på engagement og begejstring for at gøre skolen til et optimalt læringscentrum, hvor vi har det godt og har et godt fagligt og socialt miljø.

Hvis du vil være med i elevrådet
Der vælges klasserepræsentanter til elevrådet hvert år efter sommerferien, og det er vigtigt, at få samlet et stærkt elevråds-team, der arbejder aktivt ud fra disse værdier, hvis vi vil kunne ændre på noget. Samtidigt må disse værdier også siges at være en af forudsætningerne og et vigtigt interesse-element i at stille op som elevrådsrepræsentant for sin klasse. Så stil op, hvis du brænder for det.

Elevrådet er normalt repræsenteret i flg. råd og udvalg:

  • Skolebestyrelsen
  • Skolerådet
  • Økonomiudvalget
  • Aktivitetsudvalget
  • Informationsudvalget
  • Udvalget for arbejdsmiljø, sundhed og elevtrivsel.

Herudover nedsætter elevrådet egne arbejdsgrupper og udvalg.

Elevrådet 2022/2023:

Formænd
Mikkel Ingemann Johansen 3v
Nordin Robin Laursen 3b

Andre repræsentanter
Ahmad Al-Mousawi 3y
Alfred Hvidtfeldt Hammer Kjølsen 1v
Amanda Baasch Andersen 2v
Anna Alexandra Nilsson 1y
Asbjørn Lund Winther 2c
Caroline Birkedal Pedersen 2z
Elna Westergaard Holst 3x
Josefine Grønholt Hansen 2x
Katrina Kondratovic 1x
Magne Berggreen 2b
Maike Marie Scharff 3z
Malik Ege Kristensen 1y
Mikkel Ingemann Johansen 3v
Nordin Robin Laursen 3b
Oliver Bøgh Cooper Eberhardt 1y
Rebecca Due Kaspersen 2a
Rigmor Østbirk Bencard 1b
Ronja Noer Jørgensen 2y
Sebastian Christensen 3v
Sophie Schade Castile 3c
Sylvester Hilden Otte 3a
Victor Emil Andreas Hillerup 1a

Udvalg/poster
Kasserer: Elna 3x
Bestyrelsesrepræsentant: Sophie 3c
Holddannelsesudvalg: Elna 3x, Alfred 1v
Infoudvalg: Malik 1y, Sylvester 3a
Kantineudvalg: Katrina 1x, Rebecca 2a og Sylvester 3a
Arbejdsmiljø og elevtrivsel, ASE: Asbjørn 2c, Rebecca 2a
Skoleråd: 1g: Anna 1y, Malik 1y. 2g: Rebecca 2a, Amanda 2v. 3g: Sylvester 3a
Økonomiudvalg: Victor 1a, Asbjørn 2c
Aktivitetsudvalg: Magne 2b, Rigmor 1b
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, DGS: Ahmad 3y
Bæredygtighedsudvalg: Rigmor 1b, Ronja 2y, Elna 3x
Caféudvalg: Ahmad 3y, Maike 3z, Rigmor 1b
Kantineråd: Katrina 1x, Rebecca 2a, Sylvester 3a
Brobygningsudvalg: Asbjørn 2c, Malik 1y, Katrina 1x, Elna 3x, Maike 3z, Anna 1y, Rebecca 2a, Sophie 3c
Referent: Katrina 1x, Malik 1y

Repræsentanter i informationsudvalget: Malik 1y og Sylvester 3a
Repræsentanter i kantineudvalget:
Repræsentanter i kantineudvalget: Katrina 1x, Rebecca 2a og Sylvester 3a
Repræsentanter i holddannelsesudvalget: Alfred 1v og Elna 3x
Repræsentanter i ASE: Asbjørn 2c og Rebecca 2a