Sorø Akademis elevråd

En hilsen fra elevrådet

Vores elevråd er utroligt vigtigt for skolens elever; vi er elevernes røst, og er den tætteste forbindelse mellem ledelse og elever.

Vi har mulighed for at have indflydelse på beslutningsprocesser, der vedrører skolens elever og skolen generelt. Vi er med til at sætte dagsordenen for, hvordan skoledagen forløber og ikke mindst påvirke skolens udvikling.

Elevrådet er repræsenteret i forskellige råd
På skolen er der forskellige udvalg såsom Skoleudvalget hvor elevrådet er repræsenteret. Og netop elevrådets tilstedeværelse i skolens forskellige råd er bl.a. et af de mange vigtige led i vores mulighed for at have indflydelse og dermed være i stand til at forbedre skolen og ikke mindst livet som elev på skolen.

Elevrådets arbejde
Vores arbejde i elevrådet går bl.a. på, at vi diskuterer og evaluerer helt praktiske forhold såsom lærernes tidsfrister for lektiegivning, restriktioner for mængde af lektier og afleveringer på samme uge, lige såvel som vi diskuterer skolens sociale miljø og trivsel.

Meget af elevrådets arbejde bygger på engagement, begejstring for at gøre skolen til et optimalt læringscentrum med et godt fagligt og socialt miljø, lige såvel som det bygger på dedikation og ildsjæl. Det er vigtigt at få samlet et stærkt team der repræsenterer disse værdier i og med, at det netop er disse værdier, som er vigtige for at kunne gennemføre ændringer. Samtidigt må disse værdier også siges at skulle være en af forudsætningerne og et vigtigt interesse-element i at stille op som elevrådsrepræsentant for sin klasse.

Som elevråd, har vi nemlig en stærk røst i skolens udvikling og vi har virkelig noget at skulle have sagt. Skolens ledelse og forskellige udvalg lytter til os og inddrager os. De tager os seriøst og de vil gerne høre vores meninger og ideer. Dette er en af årsagerne til, at elevrådsarbejdet på Sorø Akademis Skole er kanon, for man ser en udvikling i sit arbejde.

Elevrådets fornemste opgave er at repræsentere elevernes ønsker, klassernes ord og holdninger uanset vores egne personlige meninger. Herved er vores interne arbejde som elevråd også fuldstændig upolitisk. Vi taler elevernes sag og giver herved akademiets elever mulighed for indflydelse.

Elevrådet er normalt repræsenteret i flg. råd og udvalg:

  • Skolebestyrelsen
  • Skolerådet
  • Økonomiudvalget
  • Aktivitetsudvalget
  • Informationsudvalget
  • Udvalget for arbejdsmiljø, sundhed og elevtrivsel.

Herudover nedsætter elevrådet egne arbejdsgrupper og udvalg.

Elevråd

Elevrådet 2019/2020:

Forpersoner
Asger Thede Jensen 3x
Runi Heralvsson Nielsen 3b

Andre repræsentanter
1a Kaj Johannes Hermann Oldenburg
1b Mads Bruun Kjærgaard
1c Emil Richard Pedersen
1v Anton Bering Bryder
1x Carl Borg
1y Filippa Due
1z Victor Lund Nielsen
2a Christian Nielsen
2b Thomas Grønvold Christensen
2c
2v Søren Leander Bøgh
2x Jens Christian Skov Rasmussen
2y Naya Natalie Winslow
2z Caroline Peterson Kiel
3a Røskva Sonnenborg Jørgensen
3b Cecilia Celidonio Raasø
3c Mads-Emil Hammer Kjølsen
3v Edith Marie Dam Kaagaard
3x Axel Forum Møller
3y Sofie Wagner Lærkesen Holm
3z Nanna Ebert Flindt

Udvalg/poster
Kasserer: Christian Nielsen 2a
Bestyrelsesrepræsentant: Sofie Wagner Lærkesen Holm 3y
Holddannelsesudvalg: Filippa Due 1y, Søren Leander Bøgh 2v
Infoudvalg: Thomas Grønvold Christensen 2b, Røskva Sonnenborg Jørgensen 3a
ASE: Kaj Johannes Hermann Oldenburg 1a, Mads-Emil Hammer Kjølsen 3c
Skoleråd: Mads Bruun Kjærgaard 1b, Christian Nielsen 2a, Runi Heralvsson Nielsen 3b, Mads-Emil Hammer Kjølsen 3c, Sofie Wagner Lærkesen Holm 3y
Økonomiudvalg: Kaj Johannes Hermann Oldenburg 1a, Mads-Emil Hammer Kjølsen 3c
Aktivitetsudvalg: Caroline Peterson Kiel 2z, Edith Marie Dam Kaagaard 3v, Asger Thede Jensen 3x, Nanna Ebert Flindt 3z.