Elevrådet

Når det nye elevråd er etableret, vil siden her blive opdateret. Indtil da vil oplysningerne fra sidste skoleår ligge på siden.

En hilsen fra elevrådets forkvinder

Vores elevråd er utroligt vigtigt for skolens elever; vi er elevernes røst, og er den tætteste forbindelse mellem ledelse og elever.

Vi har mulighed for at have indflydelse på beslutningsprocesser, der vedrører skolens elever og skolen generelt. Vi er med til at sætte dagsordenen for, hvordan skoledagen forløber og ikke mindst påvirke skolens udvikling.

Elevrådet er repræsenteret i forskellige råd
På skolen er der forskellige udvalg såsom Skoleudvalget hvor elevrådet er repræsenteret. Og netop elevrådets tilstedeværelse i skolens forskellige råd er bl.a. et af de mange vigtige led i vores mulighed for at have indflydelse og dermed være i stand til at forbedre skolen og ikke mindst livet som elev på skolen.

Elevrådets arbejde
Vores arbejde i elevrådet går bl.a. på, at vi diskuterer og evaluerer helt praktiske forhold såsom lærernes tidsfrister for lektiegivning, restriktioner for mængde af lektier og afleveringer på samme uge, lige såvel som vi diskuterer skolens sociale miljø og trivsel. En af vores seneste projekter (anno 2016/2017) har bl.a. været, at sørge for at få sat meget efterspurgte vandposter op, rundt på skolen, for at eleverne har mulighed for at holde sig hydreret i løbet af skoledagen. Det er blot ét eksempel på hvordan vi styrker skolens miljø, som elevråd.

Meget af elevrådets arbejde bygger på engagement, begejstring for at gøre skolen til et optimalt læringscentrum med et godt fagligt og socialt miljø, lige såvel som det bygger på dedikation og ildsjæl. Det er vigtigt at få samlet et stærkt team der repræsenterer disse værdier i og med, at det netop er disse værdier, som er vigtige for at kunne gennemføre ændringer. Samtidigt må disse værdier også siges at skulle være en af forudsætningerne og et vigtigt interesse-element i at stille op som elevrådsrepræsentant for sin klasse.

Som elevråd, har vi nemlig en stærk røst i skolens udvikling og vi har virkelig noget at skulle have sagt. Skolens ledelse og forskellige udvalg lytter til os og inddrager os. De tager os seriøst og de vil gerne høre vores meninger og ideer. Dette er en af årsagerne til, at elevrådsarbejdet på Sorø Akademis Skole er kanon, for man ser en udvikling i sit arbejde.

Elevrådets fornemste opgave er at repræsentere elevernes ønsker, klassernes ord og holdninger uanset vores egne personlige meninger. Herved er vores interne arbejde som elevråd også fuldstændig upolitisk. Vi taler elevernes sag og giver herved akademiets elever mulighed for indflydelse.

På vegne af skolens elever og elevrådet,

Sigrid L. C. Wallgren Bang og Mathilde Ambeck Aagaard
Forkvinder for Sorø Akademis Elevråd, 2016/2017.

________________________________

Repræsentanter/suppleanter i skolerådet

Zainab Hussein Al-Tai, 3y
Karen Kirstine Pape Rømø, 2b
Laura Kamille Køhler-Johansen, 3a
Runi Heralvsson Nielsen, 1gr1
/

Repræsentanter/suppleanter i økonomiudvalget

Agnes Høy-Thomsen, 3v
Jacob Højberg Ostenfeld Gissel, 2y
/

Repræsentanter/suppleanter i aktivitetsudvalget

Laura Scharling Dyhr, 3b
Augusta Johanne Jensen, 3z
Adam Molter Olesen, 2c
/

Repræsentanter/suppleanter i skolebestyrelsen

Laura Scharling Dyhr, 3b
/

Repræsentanter i informationsudvalget

Adam Molter Olesen, 2c
Karen Kirstine Pape Rømø, 2b

Som repræsentant i kommunikations- og informationsudvalget får man mulighed for at realisere og generere nye ideer indenfor, hvordan skolen bedst muligt brander sig selv og når ud til kommende elever såvel som nuværende elever. Vi får hermed også mulighed for at udvikle skolens interne informationsnetværk. Alt i alt et spændende og vigtigt job.

Et igangværende og nypåbegyndt projekt (2017) er bl.a. at få skolen på en elevstyreInstagram, som er et socialt medie der fungerer fint og direkte til at nå ud til unge. Med dette projekt optimerer vi muligheden for at vise skolens arbejdsmiljø, forskellige udvalgs arbejde og kamp for skolen mm.

________________________________

Elevrådsrepræsentanter

Elevrådet består af en repræsentant fra hver klasse samt to formænd. Hver repræsentant har desuden en suppleant der erstatter klassens elevrådsrepræsentant, i sådanne tilfælde hvor samme ikke har mulighed for at være tilstedeværende ved elevrådsmøderne og lignende, hvor tilstedeværelsen er påkrævet.

Formænd/forkvinder
Kristine Mandrup, 3x og Agnes Høy-Thomsen, 3v

Repræsentanter og suppleanter

1.G

1A
Elevrådsrepræsentant : Frederik Grube
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Boris Eusebius Højbjerre-Thomsen

1B
Elevrådsrepræsentant : Karen Pape Rømø
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Felix Petri Kjærgård

1C
Elevrådsrepræsentant : Adam M. Olesen
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Asta Gervil

1D
Elevrådsrepræsentant : Rasmus Bonde Kristensen
Elevrådsrepræsentantssuppleant :

1X
Elevrådsrepræsentant : Aleksey Chevtchenko-Larsen
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Frederik Brorson

1Y
Elevrådsrepræsentant : Jacob Ostenfeld Gissel
Elevrådsrepræsentantssuppleant :

1Z
Elevrådsrepræsentant : Emma Skibsted Jakobsen
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Emilie Boye

2.G

2A
Elevrådsrepræsentant : Laura Køhler-Johansen
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Gustav Uggerhøj

2B
Elevrådsrepræsentant : Laurine Munk
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Abdullah Al-Mousawi

2C
Elevrådsrepræsentant : Christel Eilgaard
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Sara Pujan

2X
Elevrådsrepræsentant : Kristine Mandrup
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Benjamin Henriksen

2Y
Elevrådsrepræsentant : Sille Lillesøe Hansen
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Zainab Tai

2V
Elevrådsrepræsentant : Gorm Walmar
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Rosa Garth-Grüner

2Z
Elevrådsrepræsentant : Augusta Jensen
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Michelle Frimann Hansen

3.G

3A
Elevrådsrepræsentant : Ida Sandal Levinsen
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Mathias Hedegaard

3B
Elevrådsrepræsentant : Jacob Kristensen
Elevrådsrepræsentantssuppleant :

3C
Elevrådsrepræsentant : Gorm Chemnitz
Elevrådsrepræsentantssuppleant :

3D
Elevrådsrepræsentant : Louise Briones Jensen
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Frida Kaae

3X
Elevrådsrepræsentant : Anton Bøgh
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Birgitte Gripping

3Y
Elevrådsrepræsentant : Anton Lautrup
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Adam Mark Bermann

3Z
Elevrådsrepræsentant : Jeppe Marcher
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Gustav Hammer

________________________________

Repræsentanter/suppleanter i ASE (udvalget for arbejdsmiljø, sundhed og elevtrivsel)

Asger Thede Jensen, 1gr5
Martin Vahl Johannsen, 1gr6

Formand i hueudvalget

Frederik Frejdahl, 2A

Hueudvalget har ansvaret for den vigtige opgave at udvælge de rigtige studenterhuer. Aftalerne kommer på plads på en række møder gennem alle tre år på gymnasiet.
Der er tradition for at studenterhuefirmaet C. L. Seifert leverer studenterhuer til Sorø Akademis Skole. Seifert har i deres mangeårige samarbejde med skolen udviklet  en særlig krokade med Akademiets Fugl Phønix.