Elevrådet

Når det nye elevråd er etableret, vil siden her blive opdateret. Indtil da vil oplysningerne fra sidste skoleår ligge på siden.

En hilsen fra elevrådets forkvinder

Vores elevråd er utroligt vigtigt for skolens elever; vi er elevernes røst, og er den tætteste forbindelse mellem ledelse og elever.

Vi har mulighed for at have indflydelse på beslutningsprocesser, der vedrører skolens elever og skolen generelt. Vi er med til at sætte dagsordenen for, hvordan skoledagen forløber og ikke mindst påvirke skolens udvikling.

Elevrådet er repræsenteret i forskellige råd
På skolen er der forskellige udvalg såsom Skoleudvalget hvor elevrådet er repræsenteret. Og netop elevrådets tilstedeværelse i skolens forskellige råd er bl.a. et af de mange vigtige led i vores mulighed for at have indflydelse og dermed være i stand til at forbedre skolen og ikke mindst livet som elev på skolen.

Elevrådets arbejde
Vores arbejde i elevrådet går bl.a. på, at vi diskuterer og evaluerer helt praktiske forhold såsom lærernes tidsfrister for lektiegivning, restriktioner for mængde af lektier og afleveringer på samme uge, lige såvel som vi diskuterer skolens sociale miljø og trivsel. En af vores seneste projekter (anno 2016/2017) har bl.a. været, at sørge for at få sat meget efterspurgte vandposter op, rundt på skolen, for at eleverne har mulighed for at holde sig hydreret i løbet af skoledagen. Det er blot ét eksempel på hvordan vi styrker skolens miljø, som elevråd.

Meget af elevrådets arbejde bygger på engagement, begejstring for at gøre skolen til et optimalt læringscentrum med et godt fagligt og socialt miljø, lige såvel som det bygger på dedikation og ildsjæl. Det er vigtigt at få samlet et stærkt team der repræsenterer disse værdier i og med, at det netop er disse værdier, som er vigtige for at kunne gennemføre ændringer. Samtidigt må disse værdier også siges at skulle være en af forudsætningerne og et vigtigt interesse-element i at stille op som elevrådsrepræsentant for sin klasse.

Som elevråd, har vi nemlig en stærk røst i skolens udvikling og vi har virkelig noget at skulle have sagt. Skolens ledelse og forskellige udvalg lytter til os og inddrager os. De tager os seriøst og de vil gerne høre vores meninger og ideer. Dette er en af årsagerne til, at elevrådsarbejdet på Sorø Akademis Skole er kanon, for man ser en udvikling i sit arbejde.

Elevrådets fornemste opgave er at repræsentere elevernes ønsker, klassernes ord og holdninger uanset vores egne personlige meninger. Herved er vores interne arbejde som elevråd også fuldstændig upolitisk. Vi taler elevernes sag og giver herved akademiets elever mulighed for indflydelse.

På vegne af skolens elever og elevrådet,

Sigrid L. C. Wallgren Bang og Mathilde Ambeck Aagaard
Forkvinder for Sorø Akademis Elevråd, 2016/2017.

________________________________

Repræsentanter/suppleanter i skolerådet

Zainab Hussein Al-Tai, 3y
Karen Kirstine Pape Rømø, 2b
Laura Kamille Køhler-Johansen, 3a
Runi Heralvsson Nielsen, 1b
/

Repræsentanter/suppleanter i økonomiudvalget

Agnes Høy-Thomsen, 3v
Jacob Højberg Ostenfeld Gissel, 2y
/

Repræsentanter/suppleanter i aktivitetsudvalget

Laura Scharling Dyhr, 3b
Augusta Johanne Jensen, 3z
Adam Molter Olesen, 2c
/

Repræsentanter/suppleanter i skolebestyrelsen

Laura Scharling Dyhr, 3b
/

Repræsentanter i informationsudvalget

Adam Molter Olesen, 2c
Karen Kirstine Pape Rømø, 2b

Som repræsentant i kommunikations- og informationsudvalget får man mulighed for at realisere og generere nye ideer indenfor, hvordan skolen bedst muligt brander sig selv og når ud til kommende elever såvel som nuværende elever. Vi får hermed også mulighed for at udvikle skolens interne informationsnetværk. Alt i alt et spændende og vigtigt job.

Et igangværende og nypåbegyndt projekt (2017) er bl.a. at få skolen på en elevstyreInstagram, som er et socialt medie der fungerer fint og direkte til at nå ud til unge. Med dette projekt optimerer vi muligheden for at vise skolens arbejdsmiljø, forskellige udvalgs arbejde og kamp for skolen mm.

________________________________

Elevrådsrepræsentanter

Elevrådet består af en repræsentant fra hver klasse samt to formænd. Hver repræsentant har desuden en suppleant der erstatter klassens elevrådsrepræsentant, i sådanne tilfælde hvor samme ikke har mulighed for at være tilstedeværende ved elevrådsmøderne og lignende, hvor tilstedeværelsen er påkrævet.

Formænd/forkvinder
Kristine Mandrup, 3x og Agnes Høy-Thomsen, 3v

Repræsentanter og suppleanter

1.G

1a
Elevrådsrepræsentant : Anton Owie
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Boris Eusebius Højbjerre-Thomsen

1b
Elevrådsrepræsentant :
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Joachim Hauritz Wiedmann

1c
Elevrådsrepræsentant : Mads Emil Hammer Kjølsen
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Asta Gervil

1v
Elevrådsrepræsentant : Frida Mastrup
Elevrådsrepræsentantssuppleant :

1x
Elevrådsrepræsentant : Asger Thede Jensen
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Benedikte Millina Møller

1y
Elevrådsrepræsentant : Sofie Wagner Lærkesen Holm
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Magnus Hanevold

1z
Elevrådsrepræsentant : Katrine Rud Goeskjær
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Aksel Rovsing Sloth

2.G

2a
Elevrådsrepræsentant : Frederik Grube
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Anders Rix

2b
Elevrådsrepræsentant : Karen Kirstine Pape Rømø
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Hannah Bülow Hovmand

2c
Elevrådsrepræsentant : Adam Molter Olesen
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Frederik Treschow

2d
Elevrådsrepræsentant : Laura Westerbjerg Dantoft
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Rasmus Bonde

2x
Elevrådsrepræsentant : Aleksey Chevtchenko-Larsen
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Erik Rame

2y
Elevrådsrepræsentant : Jacob Højberg Ostenfeld Gissel
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Nicoline Krasilnikoff

2z
Elevrådsrepræsentant : Kristian Grube
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Emma Skibsted

 

3.G

3a
Elevrådsrepræsentant : Laura Kamille Køhler-Johansen
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Lucas Douglas

3b
Elevrådsrepræsentant : Laura Scharling Dyhr
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Abdullah Al-Mousawi og Marius Uhrskov

3c
Elevrådsrepræsentant : Christel Jels Eilgaard
Elevrådsrepræsentantssuppleant :Sara Pujan

3v
Elevrådsrepræsentant : Agnes Høy-Thomsen
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Sille Birkegaard

3x
Elevrådsrepræsentant : Kristine Mandrup
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Markus Ellingsgaard

3y
Elevrådsrepræsentant : Zainab Hussein Al-Tai
Elevrådsrepræsentantssuppleant : Sille Lillesøe

3z
Elevrådsrepræsentant : Augusta Johanne Jensen
Elevrådsrepræsentantssuppleant :

________________________________

Repræsentanter/suppleanter i ASE (udvalget for arbejdsmiljø, sundhed og elevtrivsel)

Asger Thede Jensen, 1x
Martin Vahl Johannsen, 1x

Formand i hueudvalget

Frederik Frejdahl, 2A

Hueudvalget har ansvaret for den vigtige opgave at udvælge de rigtige studenterhuer. Aftalerne kommer på plads på en række møder gennem alle tre år på gymnasiet.
Der er tradition for at studenterhuefirmaet C. L. Seifert leverer studenterhuer til Sorø Akademis Skole. Seifert har i deres mangeårige samarbejde med skolen udviklet  en særlig krokade med Akademiets Fugl Phønix.