Sorø Akademis elevråd

En hilsen fra elevrådet

Vores elevråd er utroligt vigtigt for skolens elever; vi er elevernes røst, og er den tætteste forbindelse mellem ledelse og elever.

Vi har mulighed for at have indflydelse på beslutningsprocesser, der vedrører skolens elever og skolen generelt. Vi er med til at sætte dagsordenen for, hvordan skoledagen forløber og ikke mindst påvirke skolens udvikling.

Elevrådet er repræsenteret i forskellige råd
På skolen er der forskellige udvalg såsom Skoleudvalget hvor elevrådet er repræsenteret. Og netop elevrådets tilstedeværelse i skolens forskellige råd er bl.a. et af de mange vigtige led i vores mulighed for at have indflydelse og dermed være i stand til at forbedre skolen og ikke mindst livet som elev på skolen.

Elevrådets arbejde
Vores arbejde i elevrådet går bl.a. på, at vi diskuterer og evaluerer helt praktiske forhold såsom lærernes tidsfrister for lektiegivning, restriktioner for mængde af lektier og afleveringer på samme uge, lige såvel som vi diskuterer skolens sociale miljø og trivsel.

Meget af elevrådets arbejde bygger på engagement, begejstring for at gøre skolen til et optimalt læringscentrum med et godt fagligt og socialt miljø, lige såvel som det bygger på dedikation og ildsjæl. Det er vigtigt at få samlet et stærkt team der repræsenterer disse værdier i og med, at det netop er disse værdier, som er vigtige for at kunne gennemføre ændringer. Samtidigt må disse værdier også siges at skulle være en af forudsætningerne og et vigtigt interesse-element i at stille op som elevrådsrepræsentant for sin klasse.

Som elevråd, har vi nemlig en stærk røst i skolens udvikling og vi har virkelig noget at skulle have sagt. Skolens ledelse og forskellige udvalg lytter til os og inddrager os. De tager os seriøst og de vil gerne høre vores meninger og ideer. Dette er en af årsagerne til, at elevrådsarbejdet på Sorø Akademis Skole er kanon, for man ser en udvikling i sit arbejde.

Elevrådets fornemste opgave er at repræsentere elevernes ønsker, klassernes ord og holdninger uanset vores egne personlige meninger. Herved er vores interne arbejde som elevråd også fuldstændig upolitisk. Vi taler elevernes sag og giver herved akademiets elever mulighed for indflydelse.

Elevrådet er normalt repræsenteret i flg. råd og udvalg:

  • Skolebestyrelsen
  • Skolerådet
  • Økonomiudvalget
  • Aktivitetsudvalget
  • Informationsudvalget
  • Udvalget for arbejdsmiljø, sundhed og elevtrivsel.

Herudover nedsætter elevrådet egne arbejdsgrupper og udvalg.

Elevråd

Elevrådet 2020/2021:

Forpersoner
Naya Natalie Winslow 3y
Christian Nielsen 3a

Andre repræsentanter
Sylvester Hilden Otte 1a
Nordin Robin Laursen 1b
Emil Nielsen 1c
Mikkel Ingemann Johansen 1v
Magnus Wede Brandt 1x
Ahmad Al-Mousawi 1y
Natascha ANTHONIA Carlsen Wegener 1z
Kaj Johannes Hermann Oldenburg 2a
Mads Bruun Kjærgaard 2b
Emil Richardt Pedersen 2c
Sandra Emilie Silvana Thorshauge 2v
Carl Borg 2x
Filippa Due 2y
Linnea Øllgaard Wilsdahl 2z
Johan Kristian Kastrup Jacobsen 3a
Christian Nielsen 3a
Siri Carøe Rasmussen 3b
Martha Emily Langhoff Perry 3c
Marcus Stokholm Kristensen 3v

Søren Leander Bøgh 3v
Hana Al-Mousawi 3x
Naya Natalie Winslow 3y
Sofie Rask Bertelsen 3y
Caroline Peterson Kiel 3z

 

Udvalg/poster
Kasserer: Christian Nielsen 3a
Bestyrelsesrepræsentant: Mads Bruun Kjærgaard 2b
Holddannelsesudvalg: Linnea Øllgaard Wilsdahl 2z, Søren Leander Bøgh 3v
Infoudvalg: Magnus Wede Brandt 1x, Siri Carøe Rasmussen 3b
ASE: Kaj Johannes Hermann Oldenburg 2a, Mads Bruun Kjærgaard 2b
Skoleråd: Nordin Robin Laursen 1b, Filippa Due 2y, Siri Carøe Rasmussen 3b, Naya Natalie Winslow 3y, Christian Nielsen 3a
Økonomiudvalg: Magnus Wede Brandt 1x, Carl Borg 2x
Aktivitetsudvalg: Carl Borg 2x, Mads Bruun Kjærgaard 2b, Caroline Peterson Kiel 3z
Danske gymnasie sammenslutning: Siri Carøe Rasmussen 3b er valgt som kontaktperson
Klima- og miljøudvalget:Sylvester Hilden Otte 1a, Ahmad Al-Mousawi 1y, Linnea Øllgaard Wilsdahl 2z, Naya Natalie Winslow 3y, Caroline Peterson Kiel 3z
Sportsudvalget: Nordin Robin Laursen 1b, Kaj Johannes Hermann Oldenburg 2a
Referenter:Sandra Emilie Silvana Thorshauge 2v, Siri Carøe Rasmussen 3b.