Dimission

Skoleåret på Sorø Akademi afsluttes med dimissionen - den dag alle vores nye studenter fejres. Splitflaget med skolens logo vajer over Hovedbygningen. De nybagte studenter stiller op udenfor kirken klassevis og kl. 10 er der indmarch i kirken, hvor øvrige gæster er på plads. Sorø Klosterkirke fungerer også den dag som skolens samlingsrum. Indtil 1979 blev Festsalen i Hovedbygningen brugt som samlingsrum, men det stigende antal studenter gjorde pladsen for trang og man flyttede arrangementet over i kirken. Nu er det samme ved at ske for kirken, fordi mængden af studenter betyder, at hver elev kun kan tage 2 gæster med. Men kirken er en meget stemningsfuld ramme for dimissionen, hvor der synges gamle soranske sange som "Jeg ved et Sted", "Hellig er vor ungdoms lyst" og "Lade sig løfte", der uddeles eksamensbeviser, rektor taler til studenterne, repræsentant fra Soransk Samfund taler og årets student, dvs. den elev, der har fået det højeste gennemsnit holder sin tale. Efter dimissionen mødes alle studenter til fotografering på Hovedbygningens hovedtrappe. Hermed slutter det officielle program, og så begynder festerne. Studenterne finder ud til flot udsmykkede lastbiler, som bringer klasserne rundt elevernes familier. Det er en nyere tradition, at 2. g-klasser udsmykker de tilsvarende 3. g-klassers lastbil med balloner og slogans, og så kører studenterne afsted under høje råb og dyt. Her kan man så igen opleve en forholdsvis ny tradition, som går ud på, at de elever, som har scoret 12 i sidste mundtlige fag må løbe efter lastbilen frem til 1. stop på turen.