Fritid for kostelever

Fritid for kostelever

Alumnerne skal være aktive i deres fritid og har en række tilbud at vælge i mellem. Skolen arrangerer frivillig undervisning i musik og billedkunst, og afholder faglige camps i week-end'erne. Skoleforestillingen engagerer rigtig mange elever med skuespil, dans, musik og video.

Udenfor skoletid

Alle skolens elever har adgang til motions- og styrketræningslokaler, sportsfaciliteter, musiklokaler og naturligvis den omgivende park og sø med badebro. Lige som selve Sorø by med caféer og handelsgade ligger lige udenfor Akademiets område.

Fritid

Kostskolen mødes hver dag i spisesalen, hvor vi bl.a. synger sammen efter aftensmaden. Desuden har vi nogle årligt tilbagevendende traditioner som intro-rapelling, alumnebal, Mortens aften og julemiddagen.

Fritid
Fritid
Læs mere om skolens fritidsaktiviteter

Sport og idræt

Vi tilbyder en række idrætsaktiviteter for såvel kostelever som dagelever, om eftermiddagen og om aftenen blandt andet i samarbejde med lokalforeninger i Sorø. Sideløbende er eleverne med til at danne skolens egen forening i enkelte discipliner. Eksempelvis har vi netop oprettet vores egen fægteklub med støtte fra Dansk Fægte Forbund. Foreningsarbejde giver samtidig en masse læring i forhold til demokratiske processer, folkeoplysning og almen dannelse. Herudover foregår der en række skolerelaterede idrætsaktiviteter som frivilligidræt, idrætsdag og skolestævner.

Gennem fællesskabet skaber vi en skole, hvor der er en god trivsel og sundhed, som vil fremme læring. Her er et udpluk af vores aktivitetstilbud i år:

- Basketball
- Boksning
- Cricket
- Fodbold
- Fægtning
- Løbeklub
- Selvforsvar
- Svømning
- Yoga
- Frironing: Kano og kajak
- Styrketræning