Hverdagens rytme på kostskolen

Kostskolen har få, klare rammer, og bygger derudover på alumnernes engagement og ansvarsfølelse.

Dagligdag

Dagligdag på Sorø Akademis Kostskole

Dagligdag

Det er i husene kosteleverne, alumnerne, har deres trygge base i hverdagen.
Hver alumne har sit eget værelse og normalt er det indrettet, så to deler et badeværelse. Ved hvert hus bor en kostlærer med sin familie og desuden er rektor tilknyttet kostskolen. På den måde er der voksne døgnet rundt, som eleverne kan komme i kontakt med.

I hverdagen går alumnerne i skole sammen med gymnasiets øvrige elever og er spredt ud i alle klasser afhængigt af studieretningsvalg og valgfag.

Kostskolens elever spiser morgenmad, frokost og aftensmad sammen i spisesalen i hovedbygningen.

 

Kostskoleliv

Vask og rengøring
Man vasker selv sit tøj, også sengetøjet. Skolen har to vaskerier med vaskemidler, tumblere osv. Man gør selv rent på sit værelse og på det bad, man deler to og to, men skolens rengøringspersonale tager sig af fællesarealerne.

Påklædning
Det er mange år siden, der var uniformstvang på Sorø Akademi. Men nogle af dageleverne og alumnerne har selv valgt at købe f.eks. en blazer eller en hættetrøje med skolens logo. En nyere tradition er, at "lufte" Sorø Akademi tøjet om torsdagen, hvilket cirka 10% af skolens elever vælger at gøre.

Fra november 2018 ligger alt produktion og salg af tøj med skolens logo hos herretøjsforretningen Mr. i Næstved. Salg sker fra januar 2019 via en webshop, hvor der også vil kunne ses eksempler på sortimentet. Indtil da kan Mr. kontaktes på telefon 5573 7979.

Dagligdag

Lektielæsning

Alumnerne skal passe deres skole og lave lektier hver dag. I læsetiden efter aftensmaden skal alle være på deres eget værelse og læse lektier, medmindre de vil samarbejde med fx klassekammerater i lektiecafeen. Det sociale liv er sat på pause i et par timer, så der er ro til fokus på lektierne.  

Dagligdag

Medbestemmelse

Alumnerådet består af to valgte repræsentanter fra hvert hus. Rådet mødes en gang om måneden og kan drøfte alle forhold. Der udgår mange gode initiativer fra Alumnerådet.

Dagligdag
Sådan ser en typisk dag ud

Mad og måltider

Køkkenchefen sørger, sammen med vores hold af kokke og ernæringsassistenter, for, at måltiderne bliver gode og ernæringsmæssigt sunde, og tager gerne imod forslag. I weekend'erne kræses der ofte ekstra for retterne med særlige serveringer. Menuen og nyheder fra køkkenpersonalet bliver postet på kostkøkkenets Facebookside. Uden for spisetiderne er der mulighed for at supplere, hvis man bliver sulten.

Al mad bliver tilberedt fra bunden af friske råvarer.

(i weekenden er der også plads til lidt sødt)

Klik på billederne nedenfor for at se hele galleriet...

Vores forventninger – dette bør du vide, inden du søger ind på kostskolen

Som vi har forsøgt at beskrive ovenfor har kostskolen nogle forholdsvis faste rammer for alumnernes hverdag: obligatorisk morgenmad, læsero og nattero udgør hverdagens faste rammer. Retningslinier om alkohol, stoffer mv. er eksempler på andre håndfaste rammer. 

Kostskolen er bemandet af syv kostlærere, som også fungerer som gymnasielærere på Sorø Akademi. Man kan derfor ikke være sikker på at kunne komme i kontakt med sin kostlærer i skoletiden. Vi siger, at kostskolen er "lukket" fra kl. 8-15 hver dag, og det betyder, at evt. henvendelser vedr. sygdom eller lignende sker til skolens sekretariat i denne periode på hverdage. 

Kostskoletilbuddet passer med andre ord bedst til elever, der i det store hele er selvkørende i hverdagen: Som selv kan komme op og afsted til morgenmad hver morgen, som passer deres skole og afleveringer og kan overholde retningslinierne vedr. læsero kl. 18.15 - 20.15 og nattero på eget værelse kl. 22.30. 

Alumner, som i en periode har svært ved at være selvkørende, får naturligvis støtte og hjælp fra kostlærerne, men større personlige problemer og sygdomme kan være svært for os at håndtere og afhjælpe. I sådanne tilfælde går vi dialog med alumne og forældre om, hvordan vi bedst muligt kan støtte alumnen. 

Personer tilknyttet kostskolen