Go Run / Bevæg dig for livet

Go Run / Bevæg dig for livet
28. november 2016

Besøg på skolen i forbindelse med eventuel etablering af en lokalafdeling af "Go Run/ Bevæg dig for livet".

I sidste uge havde skolen besøg af Kenneth Havndrup (S89), som arbejder med "Go Run/ Bevæg dig for livet"- et nyt gang- og løbekoncept, der er udviklet i samarbejde med DGI og DAF.

Det er planen, at lokalafdelingen, der skal være for akademielever og andre borgere i Sorø, skal indgå i et af skolens Projekt Frivilligarrangementer.

Per Højland

(På billedet ses Kenneth flankeret af to af skolens idrætslærere overfor to af skolens Frivilligambassadører).