Studierejser
Mikael Nielsen/Saxoart

Studierejser

I den kommende uge tager alle Sorø Akademis 2.g-klasser på studieture rundt omkring i Europa. Studieturene er et godt eksempel på at tiderne har ændret sig. Tidligere var studieturene mere fest og ballade end fagligt indhold - selvom lærerne have planlagt faglige aktiviteter på alle turens dage. Men alkohol og fester fyldte meget mere i elevernes bevidsthed. Og der var alt for ofte mere prestige i at tage hovedpinepiller i stedet for faglige noter i dagens løb.
Det er grundlæggende en god idé at rejse ud og anvende sin faglige viden til at opdage nye sider af verden. Alle gymnasiets fag kan danne afsæt for fornuftigt fagligt indhold på en studietur og på Sorø Akademi har vi de senere år gennemført studierejser med deltagelse af engelsk, kemi, samfundsfag, fysik, dansk, biotek, historie, matematik, geografi, idræt, religion og biologi. Og rejserne er gået til Athen, Lyon, London, Bruxelles, Firenze, Prag, Malta, Island, Rom, Dublin, Krakow, Syracuse/New York, Berlin mv. Prøv at forestil dig kombinationsmulighederne!
Da jeg kom til skolen for 5 år siden besluttede jeg at gøre studieturene alkoholfri, fordi jeg betragter studieturene som “undervisning forlagt til udlandet”. I hverdagen er det ret klart (nærmest indlysende) at man ikke drikker alkohol aftenen før en skoledag, og hvorfor skulle man bryde med det princip på studieturene?
Overskriften for vores arbejde med studieturene er “god anderledeshed”, hvilket betyder at de unge undervejs skal opleve noget, som de ikke ville have oplevet, hvis de var rejst samme sted hen på egen hånd. Virksomhedsbesøg, skolebesøg og faglige opgaver er derfor fast bestanddele på vores ture. Fag og faglighed bliver bragt i spil og de unge oplever at fagene giver nye perspektiver, og at verden ser anderledes ud, når man betragter den med faglige briller.
Men turene har også givet “god anderledeshed” på en anden måde. En af vores tidligere elever beskrev det på denne måde: En aften på hotellet under studieturen, hvor vi sad og hyggede med kortspil og terninger, gik det op for os at det var første gang hele klassen havde socialt samvær uden for skoletiden - uden alkohol. Ellers var det kun til “forfesterne” forud for Akademifesterne, at klassen var samlet. Og altid med masser af alkohol. Han fortalte også at klassen, forud for studieturen, var meget utilfreds med min beslutning om alkoholfri studieture - men at de allerede undervejs ændrede opfattelse.
Jeg tror stadig mange unge er utilfredse. Jeg er jo ikke naiv! Men jeg fastholder rammesætningen, fordi jeg synes vi har pligt til at sætte fornuftige og gode rammer op for de unge - både i og udenfor undervisningen. I forvejen er “god anderledeshed” indbegrebet af skole: I alle fag oplever/lærer eleverne noget, som de ikke ville have oplevet/lært på egen hånd. Deres opfattelse af verden udfordres og udvikles. På Sorø Akademi er studieturene blevet en integreret del af den daglige undervisnings gode anderledeshed.

Rektors øvrige klummer