Støt gerne indsamlingen

Støt gerne indsamlingen
9. marts 2021

18 frivillige elev-teams samler ind til Folkekirkens Nødhjælp. Se hvordan du kan hjælpe her.

Hjælpen skal frem, selv om vi må blive hjemme
Denne indsamling organiseres af Caroline 2z, Natasja 2b og lærer Per Højland, og den foregår udelukkende virtuelt på Folkekirkens Nødhjælps indsamlingsside, da der jo ikke kan samles ind fra dør til dør i år.

Et eksempel på et bistandsprojekt:
Billedet er fra et hjem for voldsramte kvinder i Phnom Peng i Cambodia. Her bliver kvinderne udlært som syersker og når de rejser, får de en symaskine, så de kan forsørge sig selv og deres børn ved at lave en lille forretning. De skal godt nok betale 200 kr. for symaskinen, men kan med den hæve deres daglige indkomst fra ca. 15 kr. til ca. 50 kr. Når de skal betale 200 kr. for symaskinen, er det for at ”skubbe” dem i gang. Det er det man kalder udviklingsbistand. Foto: Per Højland.