Pas på hinanden!

Pas på hinanden!
18. august 2020

Det er SUPER vigtigt at alle - hver og en - bidrager til at skolen kan forblive åben.

  • Hold afstand og undgå krammere, håndtryk mv.
  • Brug håndsprit, som er stillet frem overalt på skolen
  • Følg retningslinjerne for færdsel i Hovedbygningen: Ind af hoveddøren (aldrig ud), hold til højre på gangene, følg pilene, op ad rød trappe (vestlige ende), ned ad blå trappe (østlige ende), ud i den østlige ende (ved elevatoren).

Man må herefter ikke gå ud af hoveddøren og ikke gå ind ad den østlige indgang ved elevatoren.

Husk også at holde afstand og undgå krammere, håndtryk mv. udenfor skoletiden og udenfor Akademigrunden.

Lad os hjælpe hinanden med at holde Sorø Akademi åben så længe som muligt - gerne hele skoleåret.

Pas på jer selv og hinanden.