Oplæg om privatøkonomi og investering

Oplæg om privatøkonomi og investering
19. januar 2017

Sabina Staal Miszczuk, Lise Andersen og Flemming Andersen fra Sparekassen Sjælland besøgte torsdag 19.1. de to erhvervsøkonomihold.

Oplægsholderne kom vidt omkring fra SU over RKI til rentemarginaler og investeringsmuligheder i Danmark og udlandet og samfundets indflydelse på disse.
De havde delt oplæggene, så det første handlede om privatøkonomi og de muligheder, man som ung har for at få indsigt i og hjælp af Sparekassen til at styre egen økonomi og undgå de mange faldgruber, som tilbydes unge i form af hurtige højtforrentede lån. Et fornuftigt budget med et rådighedsbeløb, man kan leve af, var et centralt punkt i oplægget, der også berørte konjunkturernes indflydelse på privatøkonomien.
Det andet handlede om investering og gav eleverne indsigt i hvilke muligheder, der findes, for at sikre opsparingen på den lange bane ved hjælp af aktie- og obligationskøb og begreber som effektiv forrentning, pengepolitik, finanskrise o.m.a. var i spil ligesom eleverne erfarede, at ECB trykker sedler til en værdi af 60 mia EURO om måneden, hvilket svarer til værdien af 10 Storebæltsbroer.
Som vanligt var eø-holdene engagerede og lydhøre overfor vores gæster.