Nyt finjusteret logo bliver taget i brug

Nyt finjusteret logo bliver taget i brug
Nyt finjusteret logo bliver taget i brug
Nyt finjusteret logo bliver taget i brug
9. april 2024

Skolens logo indeholder stadig grundelementerne, men vil fremover bestå af lidt anderledes farver - og så er der tilføjet tre ord.

I forlængelse af en større strategiproces på Sorø Akademi i 2023 vedtog skolen blandt andet tre værdiord, ”dannelse”, ”fællesskab” og ”tradition”, der fremover skal ligge til grund for skolens arbejde, og ønsket var at disse ord blev inkorporeret i skolens logo.

Det blev derfor besluttet, at justere lidt på skolens grafiske identitet, så resultatet af det strategiske arbejde kunne afspejles i de design-elementer skolen benytter i sin kommunikation. Med den generelle digitalisering og den øgede kommunikation på de sociale medier er der også opstået et behov for at tage højde for dette i det grafiske arbejde, så der er derfor samtidig lavet en variant, en såkaldt markør, der er læsbar på diverse sociale platforme.

Det justerede våben
Logoet består af et navnetræk og et våben. I det justerede våbenskjold (2024) er den stærke symbolik fra traditionen bevaret. Den genopstandne Føniks har fået helet sin vinge og står ren på det dybblå skjold. De oldenborgske farver er lagt i et smallere bånd (kanton) over vingen. Farverne har fået et øget kontrastforhold med en dyb blå, en lettere gul. Det er tanken, at den gule i særlige tilfælde erstattes af guld, som det også oprindeligt er beskrevet.

Historik
Kort fortalt, så blev Sorø Akademis hidtidige våben fastsat i 1960 i et samarbejde mellem heraldiker Sven Tito Achen og Akademiets daværende tegnelærer Knud Raaschou-Nielsen. Fugl Føniks havde været brugt af Akademiet i mange år, men farverne ikke fastlagt. I følge Sven Tito Achen ønskede man ”at sætte de oldenborgske konger, som har betydet meget for skolen, et heraldisk minde ... med det oldenborgske dynastis stamvåben, to røde bjælker i guld, kendt fra slutningen af 1100-tallet.” Resultatet blev våbenskjoldet, der ses nederst på billede 2 og som i øvrigt lidt endnu også kan ses øverst til venstre på denne hjemmeside).

Billede 3 viser logo-markøren til sociale medier.

(klik på billederne for at se dem i stor størrelse)

Det opdaterede logo, tilhørende markør, farver og skrifttyper vil blive implementeret løbende over den næste måneds tid.