Kor og band fra Königswusterhausen på besøg

26. september 2019

Kor og band fra vores venskabsgymnasium i Königswusterhausen sydøst for Berlin bor i disse dage i Munkedamshuset. De øver i skolens festsal og giver koncert for alle 2. g'ere torsdag i 5. lektion.

Vi tysklærere har udnyttet besøget til at få en 6-8 elever på besøg i mandags i en lektion i vore 2.g-klasser, så de kunne få trænet det tyske mundtligt. De havde i forvejen forberedt nogle spørgsmål til de tyske gæster, som beredvilligt indgik i dialog.
Det er tysklærer Henrik Dynesen, som har haft korrespondancen med de tyske lærere og arrangeret, at de og deres elever kunne bo i Munkedamshuset. Tirsdag aften var der grillaften i Munkedamshuset, hvor de fleste tysklærere deltog.