Kor og band fra Königswusterhausen på besøg

Kor og band fra Königswusterhausen på besøg
Kor og band fra Königswusterhausen på besøg
Kor og band fra Königswusterhausen på besøg
Kor og band fra Königswusterhausen på besøg
26. september 2019

Kor og band fra vores venskabsgymnasium i Königswusterhausen sydøst for Berlin bor i disse dage i Munkedamshuset. De øver i skolens festsal og giver koncert for alle 2. g'ere torsdag i 5. lektion.

Vi tysklærere har udnyttet besøget til at få en 6-8 elever på besøg i mandags i en lektion i vore 2.g-klasser, så de kunne få trænet det tyske mundtligt. De havde i forvejen forberedt nogle spørgsmål til de tyske gæster, som beredvilligt indgik i dialog.
Det er tysklærer Henrik Dynesen, som har haft korrespondancen med de tyske lærere og arrangeret, at de og deres elever kunne bo i Munkedamshuset. Tirsdag aften var der grillaften i Munkedamshuset, hvor de fleste tysklærere deltog.