Indtryk fra introturen

21. august 2017

1. g'ernes introdage blev afsluttet i Munkedamshuset, hvor de nye "munke" blev sat på spændende opgaver ...