Indtryk fra introturen

Indtryk fra introturen
Indtryk fra introturen
Indtryk fra introturen
Indtryk fra introturen
Indtryk fra introturen
Indtryk fra introturen
Indtryk fra introturen
Indtryk fra introturen
Indtryk fra introturen
Indtryk fra introturen
Indtryk fra introturen
Indtryk fra introturen
Indtryk fra introturen
Indtryk fra introturen
21. august 2017

1. g'ernes introdage blev afsluttet i Munkedamshuset, hvor de nye "munke" blev sat på spændende opgaver ...