Historielærere på kursus i Valby - fra landsby til forstad

Historielærere på kursus i Valby - fra landsby til forstad
Historielærere på kursus i Valby - fra landsby til forstad
10. juni 2020

Historielærerne var d. 30.5 på internt efteruddannelseskursus i Valby. Kurset var en del af en række, der har til hensigt at afdækker relevante ekskursionsmål for eleverne.

Udgangspunktet var en rundvisning i brygger Jacobsens historicistiske Jesuskirke fra 1891, hvor kirketjeneren fortalte om arkitekt Dahlerups inspiration fra bl.a Ravenna. Herefter gik turen ud i det virkelige Valby til Mølle Allé, hvortil Kongens Store Mølle blev udflyttet fra Schacks Bastion, da voldene blev nedlagt i 1872 - forbi den nu nedrevne station fra 1847 til Valby Tingsted og Valby Asyl, som blev grundlagt af uegennyttige fruentimmere i 1842 og blev støttet af Valbys store erhvervsfolk (Aller, Carl Jacobsen, F.L: Smith m.fl.). Lidt landboreformer blev der også tid til på Tingstedet og også Fr. IVs Rytterskole, inden turen gik igennem de mange byggeforeninger og småindustrier og endte ved maleren Frans Schwartz hus på Bjerregårdsvej - hvor vi lige fik et lokalt islæt, da F.S. var Vilhelmine Heises foretrukne portrætmaler.