Besøg hos borgmesteren

Besøg hos borgmesteren
22. januar 2024

3b flyttede et undervisningsmodul til byens gamle rådhus

3b havde mandag d. 22. flyttet et modul ud af huset til et besøg hos borgmester Gert Jørgensen i byrådssalen i det gamle rådhus. Borgmesteren fortalte veloplagt om sit job som borgmester, og de prioriteringer som byrådsarbejdet medførte mellem f.eks. udbedring af huller i vejen og ældreforsorg. Eleverne fik også repeteret byrdefordeling, inden borgmesteren svarede på de mange spørgsmål, der viste at eleverne var meget engagerede i det nære demokrati.