Besøg fra Collèges des Frères i Betlehem

Besøg fra Collèges des Frères i Betlehem
Besøg fra Collèges des Frères i Betlehem
31. august 2018

Sorø Akademis Skole har fra d. 14. til 25. august haft besøg af gæstelærere fra dets venskabsgymnasium Collèges des Frères i Betlehem.

De to lærere Ikhlas Bannoura og Daisy Giacaman deltog i introturen for 1.g'erne, i et fællesarrangement om Palæstinakonflikten for 3.g'erne og i klasseundervisning i fag som religion, public speaking, naturgeografi og biologi. Lærerne var under hele opholdet indkvarteret i Videnscenterets gæstebolig og spiste sammen med kosteleverne ved skolens bord.