Besøg af økonomichef og medejer Bo Priiskorn (ASA-lift)

Besøg af økonomichef og medejer Bo Priiskorn (ASA-lift)
20. februar 2020

ASA-Lifts økonomichef besøgte 19.2. eø-holdene med et veloplagt oplæg om ASA-lifts historie og nutid

Efter en kort intro om sin egen karriere fortalte han om ASA-lifts historie fra en spæd start som Karsholte Maskinfabrik, hvor grundlæggeren Peder Sørensen i gulerødderne og kartoflerne ved Lammefjorden så en mulighed for at "løfte" grøntsagerne op uden at beskadige dem og konstruerede derfor i samarbejde med landmændene maskinelle optagere.
Dette samarbejde med kunderne er stadig hjørnestenen i ASA-lifts produktion mens virksomheden har udviklet sig fra en lille lokal virksomhed til en global virksomhed med kunder over hele verden.
Så det var en god dag, hvor eleverne fik karrierekompetence og ideer til deres egne iværksætterprojekter og som vanligt var eleverne og Rolf meget spørgelystne.