1.aSA på besøg hos Borgmesteren

1.aSA på besøg hos Borgmesteren
31. januar 2018

1a har været på besøg hos borgmester Gert Jørgensen i byrådssalen i forbindelse med et forløb i dansk politik.

Borgmesteren fortalte om det lokale selvstyre med de begrænsninger og muligheder, der er i dette og kom vidt omkring med bl.a. byrdefordelingen i den offentlige sektor, lovgivningsprocessen, embedsmandsapparatets magt o.m.a.
Disse facts blev krydret med et indlevende indblik i Sorøs, Akademiets og Tinghusets historie - som eleverne også fik med i bagagen efter et vellykket besøg.