1a besøgte Christiania og Christiansborg

1a besøgte Christiania og Christiansborg
1a besøgte Christiania og Christiansborg
1a besøgte Christiania og Christiansborg
1a besøgte Christiania og Christiansborg
1a besøgte Christiania og Christiansborg
1a besøgte Christiania og Christiansborg
30. november 2021

Klassen har lært om demokrati i Danmark, og besøgte i den forbindelse fristaden Christiania og Christiansborg, hvor den lovgivende forsamling mødes.

1a har i en periode lært om demokrati og hvordan demokrati foregår i Danmark. Vi har lært om hvilke former for demokrati, der findes og hvordan vi som borgere i Danmark har indflydelse på landets love og samfundet.
I den forbindelse besøgte vi fristaden Christiania og Christiansborg, hvor den lovgivende forsamling mødes. De to steder praktiserer begge demokrati, men processen til demokratiet er forskellig for borgeren og christianitten.
På Christiania fik vi en rundvisning og lærte om, hvordan de beslutter hvad man må på området, hvem der fører ordet, når de er til møder med politiet eller regering og hvem der rent praktisk udfører beslutningerne, hvis en christianit overtræder én af de 9 love. De har inddelt området i 15 lokalområder, som består af ca. 80 mennesker, her afholdes møde hver tredje tirsdag. På møderne taler de om små konflikter mellem naboer eller repræsentanterne fra lokalområdet hører christianitternes meninger om tiltag. Repræsentanterne tager det så videre til fællesmøderne, som bliver holdt hver 14. dag. Her er der grupper for økonomi, virksomhed, teknik og flere andre, som sammen aftaler planer for området og forslag som kommer samfundet Christiania til gode.
Turen gik videre til Christiansborg, hvor alt foregår helt anderledes. I Danmark har vi indirekte styre, hvor vi vælger repræsentanter. Disse repræsentanter beslutter, hvordan samfundet skal fungere. Valghandlingen til Folketinget bliver gentaget mindst hvert 4. år. Derudover hænger samfundet sammen på den måde, at magten er delt i 3: den lovgivende magt, den udøvende magt og den dømmende magt.
Vi har på turen fået en god forståelse af demokrati og hvordan man får et samfund til at fungere ordentligt og hvor alle kan få indflydelse. Vi har set at man på egen hånd kan klare at styre et samfund. Demokrati foregår alle steder på mange forskellige måder, men i sidste ende har de forskellige demokratier næsten samme udfald.

Rebecca Due Kaspersen, 1a