I dag begynder skolen for de nye 1. g'ere

I dag begynder skolen for de nye 1. g'ere
I dag begynder skolen for de nye 1. g'ere
I dag begynder skolen for de nye 1. g'ere
I dag begynder skolen for de nye 1. g'ere
I dag begynder skolen for de nye 1. g'ere
I dag begynder skolen for de nye 1. g'ere
I dag begynder skolen for de nye 1. g'ere
9. august 2017

Rektor bød velkommen til de nye elever på hovedtrappen og herefter tog intro-lærere og intro-guider over

Eleverne skal nu igennem tre introdage med forskellige aktiviteter og torsdag og fredag skal alle på friluftstur til skolens hus ved Susåen: Munkedamshuset. Fotograf: Mette Jonasson