Erhvervschefen på besøg

Erhvervschefen på besøg
25. oktober 2022

Temaet var iværksætteri, da Laila Carlsen, Sorø Kommune, holdt oplæg for erhvervsøkonomi-eleverne

Besøget var et led i elevernes innovations- og iværksætterprojekter. Erhvervschefen fortalte om med- og modgang i livet som iværksætter, og om hvordan Sorø Erhverv kan hjælpe med igangsætning og kurser undervejs. Oplægget var inspirerende og gav et indspark om det virkelige (erhvervs-)liv udenfor klostermurene.