Elever dyster på engelsk

Elever dyster på engelsk
Elever dyster på engelsk
Elever dyster på engelsk
Elever dyster på engelsk
Elever dyster på engelsk
30. oktober 2020

Torsdag d. 22/10 igangsatte vi et ’Debating’-forløb på Sorø Akademi

’Debating’ er et engelsk koncept, som dyrkes på skoler, gymnasier og universiteter i de engelsksprogede lande. Elever og studerende mødes og dyster mod hinanden om emner som fx ’Skal valgalderen nedsættes fra 18 til 16?’, eller ’Skal man forbyde computere i undervisningen?’ osv.

Debatterne foregår efter nogle helt specifikke regler, hvor de to deltagende hold bliver tildelt en holdning – de skal enten være for eller imod et givet spørgsmål. Derudover går talerækken går på tur, og man har et bestemt antal minutter til at fremføre sine argumenter.

Til sidst afgør en jury hvilket hold, der klarede sig bedst og de kåres som vindere af debatten. Vinderne kåres ud fra deres evne til at argumentere overbevisende og velstruktureret.

Workshoppen blev afholdt af Charlotte Ib, som er gymnasielærer på Sankt Annæ Gymnasium og ved siden af har firmaet DoDebate, hvor hun laver debating-workshops for elever, undervisere, firmaer osv.

20 elever på tværs af de tre årgange mødte op og deltog meget entusiastisk i de sjove øvelser og debatter, som Charlotte satte i gang. Et par overskrifter var fx ’If I ruled the school, I would…’ og ’We should ban zoos because…’

Frem til juleferien vil eleverne mødes hver anden uge og øve sig i at ’Formal Debating in English’. Forhåbentlig får eleverne mulighed for at deltage i konkurrencer imod hold fra andre skoler – evt. afviklet som virtuelle debatter.