Besøg af tidligere elev som afslutning på 1. g grundforløb

Besøg af tidligere elev som afslutning på 1. g grundforløb
2. november 2017

Christina Roed (S10) afsluttede grundforløbet i samfundsfag for alle 1. g'ere ved et fællesarrangement i Festsalen, hvor hun fortalte om sin egen vej til at blive cand. mag. i journalistik fra SDU.

Efter et sabbatår med ophold i Tyskland og studieår med engelsk og studieophold i USA afsluttede hun sit speciale med emnet "Falske nyheder" på SDU, hvori vores elever bl.a. var hende behjælpelig med at besvare spørgeskemaer og deltage i fokusgruppeinterview.

Det var et par spændende timer med en gruppe lydhøre elever og et vedkommende oplæg.