Besøg af Signe Lumholdt fra Dit Sorø

Besøg af Signe Lumholdt fra Dit Sorø
1. december 2019

Erhvervsøkonomiholdene hørte om iværksætteri og digital markedsføring

Erhvervsøkonomiholdene havde onsdag besøg af Signe Lumholdt fra Dit Sorø, som led i et forløb om iværksætteri og digital markedsføring og som en surprise holdt Signe ud fra egne erfaringer et oplæg om karrierekompetence.
Hun kommer fra en iværksætterfamilie og har selv en cand.comm. fra RUC, som hun efter hendes eget udsagn ikke har haft den store glæde af. Derimod har erfaringer fra den virkelige verden udenfor læreanstalterne givet hende viden, vedholdenhed og ballast til at være iværksætter. Byportalerne, som Dit Sorø er en del af, er i stadig vækst og tanken er, at de på sigt skal dække alle kommuner i Danmark med et mix af information og reklame. Så det var en lærerig time for eleverne med indspark fra verden udenfor Klosterporten.