1127 km!

1127 km!
9. september 2016

Så langt løb de 35 deltagere i Sorø Akademis hold ved "Stafet for Livet" i Sorø i weekenden.

Flot når man tager i betragtning, at det regnede over halvdelen af det døgn, stafetten blev løbet.
Billedet er taget under aftensmaden, hvor deltagerne skiftedes til at holde stafetten i gang.
PH