Kristian Kjeldgaard Hoppe (KH)

kh@soroeakademi.dk
Fysik, Informatik

Lærer