Anne Friis Petersen (AF)

Telefon: (+45) 28450416
af@soroeakademi.dk
Idræt, Matematik

Vicerektor, lærer

Leder for halvdelen af lærerne. Studieadministrativ tovholder. Planlægning af uddannelsesforløb, studieretningsvalg, opgavefordeling, holdoprettelser, karaktergivning, skemalægning og daglige skemaændringer. Løbende optagelse af nye elever (dag- og kostelever) samt gæsteelever. Planlægning af mundtlig eksamen.