Anne Friis Petersen

Del artikel
Vicerektor, lærer

Leder for halvdelen af lærerne. Studieadministrativ tovholder. Planlægning af uddannelsesforløb, studieretningsvalg, opgavefordeling, holdoprettelser, karaktergivning, skemalægning og daglige skemaændringer. Løbende optagelse af nye elever (dag- og kostelever) samt gæsteelever. Planlægning af mundtlig eksamen.