Skolens IT-kontor

Vores supporter er her det meste af tiden, og IT-kontoret fungerer i samarbejde med IT Center Fyn, der automatisk tager telefonen, når han ikke selv er tilstede.

Træffetid: 8:00-15:00 (fredag måske lidt kortere)
Alle sager/fejlmeldinger skal sendes ind på servicedesk@itcfyn.dk