Skolens IT-kontor

Chris er her det meste af tiden, men IT-kontoret fungerer i samarbejde med IT Center Fyn, der automatisk tager telefonen, når Chris ikke selv er tilstede.