Ledelse og sekretariat

Sorø Akademis Skole
Akademigrunden 8
4180 Sorø
Telefon: 5786 5786
Mail:kontakt@soroeakademi.dk
Bankkontonr: 0216-4069203167 / CVR-nummer: 57507314 / EAN-nummer: 5798000555167 / Institutionsnummer: 335008

Du finder skolens sekretariat i stueetagen i hovedbygningen.
Når du kommer ind ad hoveddøren, følger du skiltet til højre og finder kontorerne for enden af gangen.

Ledelsen
5786 5770 Rektor Kristian Jacobsen / 2764 2100
5786 5771 Vicerektor Anne Friis Petersen / 2845 0416
5786 5780 Administrationschef Sven Bjødstrup / 2177 9701

Sekretariat
5786 5775 Sekretær Hanne Michaelsen Petersen
5786 5779 Regnskabsmedarbejder Susanne Voigt Arends

Kontakt
Kontakt
Øvrige

5786 5782 Teknisk serviceleder Morten Pedersen / 4032 8818
5786 5783 Køkkenchef Maria Fredborg
5786 5794 Bibliotekar Ann Furholt Pedersen / 2094 6128
5786 5790 IT-supporter Chris Dyhr Hansen
5786 5785 Bogdepot / Marie Louise Vernersen
5786 5786 Kommunikationsansv. Camilla A. Kjærulff

Kostskole - vagttelefon / 2323 7175 (telefontid kl. 16.15-08 og i weekender).