Sommerlegater

Sommerferien nærmer sig og der samme gør fristen sig for ansøgning af de legater, der uddeles ved skoleafslutningen i juni.
Følgende legater har ansøgningsfrist hhv. 1. maj og ca. 1. juni. Bemærk, at det førstnævnte legat søges via blanket, der ligger som link.

For sent afleverede ansøgninger vil ikke komme i betragtning.

Det Lyngbeckske Soranerlegat

Civilingeniør Edvard Lyngbeck var elev på skolen 1898-1903. Han og hans hustru Anna blev gift i Sorø kirke i 1914, og de er begge begravet her. Legatet stammer fra 1967 og er meget stort. Det er beregnet på videregående uddannelse og kan derfor både søges af særligt lovende elever i 3.g og af tidligere elever. Modtagere af legatet skal være ugifte.
Legatet kan opnås hvert år i studietiden, og ansøgeren skal derfor gøre rede for om studieplanen for det forløbne år er opfyldt og oplyse budget og studieplan for det kommende år.
Legatets § 6 siger at det skal ”være en ærespligt” helt eller delvis at tilbagebetale de modtagne beløb hvis man senere i livet bliver i stand til det, så kommende soranere kan få gavn af det.

Til dette legat er der ansøgningsfrist senest 1. maj, og ansøgning skal foregå via blanketten her.

C.C. Andersen og hustrus Fond

C.C. Andersen var elev på skolen 1908-14. Han kom tilbage som lærer 1925-33 og blev rektor i Gentofte1947-66. Legatet stammer fra 1995. Der uddeles 1-3 portioner til nybagte studenter, og modtagerne kan søge op til to gange yderligere om legatportioner. Der er tale om store beløb.
De, der kan komme i betragtning, er meget dygtige elever der kan forventes at gennemføre en
kandidateksamen ved et universitet eller tilsvarende på normeret tid med pænt resultat.

Ansøgningsfristen er 1. juni. Ansøgning sendes/afleveres på skolens kontor. Der er ingen ansøgningsblanket til legatet.

Andre legater

Soransk Samfund uddeler også en del legater til tidligere elever på skolen. Disse legater er nærmere beskrevet på Soransk Samfunds hjemmeside.