Bestyrelsesmedlemmer 2021/2022

Mikkel Willum Johansen
(1 lærer eller studievejleder ved Københavns Universitet)
Formand
E-mail: mwj@ind.ku.dk

Byrådsmedlem Pia Hvid
(Valgt af Sorø Byråd)
E-mail:phvi@soroe.dk

Skoleleder Helene Bähr
(Valgt af Skolelederkredsen i Sorø Kommune)
E-mail: heb@soroe.dk

Christian Eugen-Olsen
(Repræsentant for Soransk Samfund)
E-mail: Eugen@post10.tele.dk

Nanna K. Øhrgaard
(Dagskoleforældrerepræsentant)
E-mail: nkoe@sprsadm.dk

Niels Bruun de Neergaard
(Kostskoleforældrerepræsentant)
E-mail: nbn@nvestment.dk

Lektor Svend Lyngberg-Larsen
(Udpeget af dagskolelærerne)
E-mail: ll@soroeakademi.dk

Lektor Marianna Windfeldt
(Udpeget af kostlærerne)
E-mail: mw@soroeakademi.dk

Bibliotekar Ann Furholt Pedersen
(Udpeget af det teknisk-administrative personale)
E-mail: afp@soroeakademi.dk

Mads Bruun Kjærgaard
(Dagelevrepræsentant)
E-mail: mads.bk03@gmail.com

Katrine Wismann
(Kostelevrepræsentant)
E-mail: katrinewismann@gmail.com