Bestyrelsesmedlemmer 2018/2019

Professor MSO Jesper Tang Nielsen
(1 lærer eller studievejleder ved Københavns Universitet)
Formand
Det Teologiske Fakultet
Købmagergade 44-46, 2
1017 København K
E-mail: jtn@teol.ku.dk

Byrådsmedlem Pia Hvid
(Valgt af Sorø Byråd)
E-mail: phvi@soroe.dk

Skoleleder Ole Kristensen 
(Valgt af Skolelederkredsen i Sorø Kommune)
E-mail: okr@soroe.dk

Christian Eugen-Olsen
(Repræsentant for Soransk Samfund)
E-mail: Eugen@post10.tele.dk

Rikke Leander
(Dagskoleforældrerepræsentant)
E-mail: rikkeleander@gmail.com

Peter Raasø
(Kostskoleforældrerepræsentant)
E-mail: raaso@unitedwebbiz.com

Lektor Freja Schloss
(Udpeget af dagskolelærerne)
E-mail: fs@soroeakademi.dk

Lektor Meiske Marie von Holck
(Udpeget af kostlærerne)
E-mail: mm@soroeakademi.dk

Direkte link