Soransk Samfund

Dimittender fra skolen får et års gratis medlemsskab af Soransk Samfund. Soransk Samfund er en elevforening, og har til formål at bevare og udvikle sammenholdet mellem gammelsoranere og at skabe interesse for skolen og stiftelsen. Samfundet blev stiftet i 1862.

Kollegiemuligheder

Soranernes Hus
Skolens tidligere elever under videreuddannelse i hovedstadsområdet har særlige muligheder for at få en kollegiebolig.
Allerede fra første studieår er du boligberettiget i "Soranernes Hus" på Frederiksberg.
Langt de fleste af Husets 39 boliger er reserveret skolens tidligere elever under deres videregående uddannelsesforløb, men også børn af gammelsoranere bosat i udlandet og enkelte udvekslingsstuderende er boligberettigede.
Du kan hente de oplysninger via linket til højre.


Studentergården
På kollegiet "Studentergården" på Tagensvej i København har 2 gammelsoranere fortrinsret til ledig bolig, men du skal på ansøgningstidspunktet (1. april eller 1. oktober) have læst mindst et år ved en højere læreanstalt og opnået mindst 60 ECTS-point.
Soransk Samfund (legatbestyreren) og Sorø Akademis Skole (rektor) har hver især indstillingsret til en af de to boliger, så ansøgning skal ledsages af anbefaling fra en af disse.
Læs nærmere på Studentergårdens hjemmeside via linket til højre.

Direkte links

Skolens Jubilardag

Jubilardagen foregår lørdag inden årets dimission. Her indbydes alle, der kan fejre 10-, 20-, 25-, 30-, osv. års jubilæum. Man samles i Sorø Klosterkirke til en højtidelighed med taler, samt uddeling af Ejlersens mindelegat. Bagefter byder skolen på en let anretning i Hovedbygningen, og så er der mulighed for at komme på rundvisning i kostskolen, Videncentret mv. 

Fra jubilardagen 2016