Øzkan Güleryüz (ØZ)

Telefon: (+45) 22193692
oz@soroeakademi.dk
Idræt, Fransk

Uddannelsesleder, lærer

Leder for halvdelen af lærerne. Pædagogisk udvikling. Tovholder på planlægning af fælles faglige forløb, herunder DHO, SRO og SRP. Planlægger skriftlig eksamen og terminsprøver. Tovholder for aktivitetsudvalg, brobygning, gymnasiefester, Netwerk, introforløb samt aktivitetstilbud herunder motion udenfor skoletid. Tovholder for forældremøder og orienteringsaften. Skemalægning.