Øzkan Güleryüz (ØZ)

Telefon: (+45) 22193692
oz@soroeakademi.dk
Idræt, Fransk

Uddannelsesleder, lærer

Leder for halvdelen af lærerne. Pædagogisk udvikling. Tovholder på planlægning af AT forløb og AT-eksamen. DHO, SRO og SRP: Planlægger skriftlig eksamen og terminsprøver. Tovholder for aktivitetsudvalg, brobygning, gymnasiefester, Netwerk, introforløb samt aktivitetstilbud herunder motion udenfor skoletid. Tovholder for forældremøder og orienteringsaften. Skemalægning.