Jacob Bjørn Hansen (JB)

jb@soroeakademi.dk
Retorik

Lærer, vikar