Skema til ansøgning om optagelse på kostskolen

Denne ansøgning gælder alene kostskolen (husk optagelse til 1.g altid skal suppleres med en ansøgning på www.optagelse.dk)
Ansøgningsfristen for kommende skoleår er 5. januar, men vi modtager løbende kostskoleansøgninger.

Desværre - noget er gået galt og din forespørgsel er ikke blevet afsendt!!
Tak for din ansøgning.
Den er nu afsendt.

Skoleår og klassetrin

Eleven (ansøger)

Tilladte tegn er: 0-9
Fjern fil
Maksimal filstørrelse: 10MB
Fjern fil
Tilladte filtyper: .pdf
Maksimal filstørrelse: 10MB

Mor

Tilladte tegn er: 0-9

Far

Tilladte tegn er: 0-9

Forsørger

Vælg venligst nedenfor...

Sekundær adresse i Danmark, hvis bosiddende i udlandet
(til akutte situationer, fx hvis eleven skal huses i en kort periode). 

Fyldig begrundelse for optagelse på kostskolen - gerne elevens egne ord.
(alle forhold af betydning for elevens situation oplyses. F.eks. information om skolemæssig baggrund, geografiske forhold, familiens og specielt elevens sociale baggrund).

Fjern fil
Tilladte filtyper: .pdf
Maksimal filstørrelse: 10MB

Helbredsmæssige forhold

Nuværende skole

Tilladte tegn er: 0-9

Skoleforløb
Elever, der kun delvist eller slet ikke har gået i dansk skole, bedes vedlægge redegørelse for skoleforløbet.

Fjern fil
Tilladte filtyper: .pdf
Maksimal filstørrelse: 10MB

Hvis du allerede er i gang med en ungdomsuddannelse
(oplysninger om studieretninger findes på skolens hjemmeside).

Fjern fil
Tilladte filtyper: .pdf
Maksimal filstørrelse: 10MB
Fjern fil
Tilladte filtyper: .pdf
Maksimal filstørrelse: 10MB

Opholdsafgift ved bopæl i Danmark:
Beregnes på grundlag af indtægten to skatteår før optagelse. For skatteborgere i Danmark indhentes dokumentation hos skattemyndighederne og de næste to afsnit springes over.

Opholdsafgift ved bopæl på Grønland / Færøerne:
Anfør indtægtsforhold to skatteår før optagelse.

Eleven

Tilladte tegn er: 0-9
Tilladte tegn er: 0-9

Mor

Tilladte tegn er: 0-9
Tilladte tegn er: 0-9

Far

Tilladte tegn er: 0-9
Tilladte tegn er: 0-9
Fjern fil
Tilladte filtyper: .pdf
Maksimal filstørrelse: 10MB

Opholdsafgift ved bopæl i udlandet:
Anfør indtægtsforhold for skatteåret før optagelse.
 

Eleven

Tilladte tegn er: 0-9
Tilladte tegn er: 0-9

Mor

Tilladte tegn er: 0-9

Far

Tilladte tegn er: 0-9
Tilladte tegn er: 0-9
Fjern fil
Tilladte filtyper: .pdf
Maksimal filstørrelse: 10MB

Hvor har du hørt om Sorø Akademis Kostskole?

Godkendelse af regler og betingelser