Skema til ansøgning om optagelse på kostskolen

Denne ansøgning gælder alene kostskolen (husk optagelse til 1.g altid skal suppleres med en ansøgning på www.optagelse.dk)
Ansøgningsfristen for kommende skoleår er 4. januar, men vi modtager løbende kostskoleansøgninger.

Felter markeret med skal udfyldes

Skoleår og klassetrin

 Ansøgningen gælder skoleåret:
 Søger optagelse på klassetrin:

Eleven (ansøger)

 Fornavn(e)
 Efternavn
 Cpr-nummer
 Adresse
 Postnummer og by
Land
Telefon
Evt. kommentar
Vedhæft elev-foto (Max. 4 MB)

Tilladte filtyper: bmp, doc, docx, dot, dotx, gif, html, jpg, jpeg, odm, odt, ott, pdf, png, ppt, psd, rtf, txt, xlt, xls, xml, zip

Elevens dåbs- eller navneattest. (Max. 4 MB)

Tilladte filtyper: bmp, doc, docx, dot, dotx, gif, html, jpg, jpeg, odm, odt, ott, pdf, png, ppt, psd, rtf, txt, xlt, xls, xml, zip

Mor

Fornavn
Efternavn
Cpr-nummer
Adresse
Postnummer og by
Land
Telefon

Far

Fornavn
Efternavn
Cpr-nummer
Adresse
Postnummer og by
Land
Telefon

Forsørger

Hvem har forældremyndigheden?
Ved evt. skilsmisse/separation angiv dato:
Ved markering i "andet", venligst uddyb svar her:

Sekundær adresse i Danmark, hvis bosiddende i udlandet
(til akutte situationer, fx hvis eleven skal huses i en kort periode).

Fornavn
Efternavn
Relation til eleven
Adresse
Postnummer og by
Telefon
E-mail

Fyldig begrundelse for optagelse på kostskolen
(alle forhold af betydning for elevens situation oplyses. F.eks. information om skolemæssig baggrund, geografiske forhold, familiens og specielt elevens sociale baggrund).

 Upload dokument med begrundelse (Max. 4 MB)

Tilladte filtyper: bmp, doc, docx, dot, dotx, gif, html, jpg, jpeg, odm, odt, ott, pdf, png, ppt, psd, rtf, txt, xlt, xls, xml, zip

Helbredsmæssige forhold

Hvis der er særlige forhold, der kan have indflydelse på opholdet (såsom kronisk sygdom eller diagnoser, der er under lægefaglig behandling), eller hvis der er særlige velbegrundede ønsker til kosten, bedes det anført her:

Nuværende skole

Skolens navn
Adresse
Postnummer og by
Telefon
Nuværende klassetrin

Skoleforløb
Elever, der kun delvist eller slet ikke har gået i dansk skole, bedes vedlægge redegørelse for skoleforløbet.

Skoleforløb (Max. 4 MB)

Tilladte filtyper: bmp, doc, docx, dot, dotx, gif, html, jpg, jpeg, odm, odt, ott, pdf, png, ppt, psd, rtf, txt, xlt, xls, xml, zip

Hvis du allerede er i gang med en ungdomsuddannelse
(oplysninger om studieretninger findes på skolens hjemmeside).

Studieretningsønske
Studieretningsønske
Studieretningsønske
2. fremmedsprog
Kunstnerisk fag
Evt. valgfag
Vedhæft seneste karakterudskrift. (Max. 4 MB)

Tilladte filtyper: bmp, doc, docx, dot, dotx, gif, html, jpg, jpeg, odm, odt, ott, pdf, png, ppt, psd, rtf, txt, xlt, xls, xml, zip

Vedhæft seneste fraværsoversigt. (Max. 4 MB)

Tilladte filtyper: bmp, doc, docx, dot, dotx, gif, html, jpg, jpeg, odm, odt, ott, pdf, png, ppt, psd, rtf, txt, xlt, xls, xml, zip

Opholdsafgift ved bopæl i Danmark:
Beregnes på grundlag af indtægten to skatteår før optagelse. For skatteborgere i Danmark indhentes dokumentation hos skattemyndighederne og de næste to afsnit springes over.

Eventuel dispensation: Skolen kan give dispensation hvis forældrene uden egen skyld har fået en væsentlig indtægtsnedsættelse. Ring til skolen hvis dette kan være relevant.

Opholdsafgift ved bopæl på Grønland / Færøerne:
Anfør indtægtsforhold to skatteår før optagelse.

Eleven

Årlig personlig indkomst
Årlig nettokapital indkomst

Mor

Årlig personlig indkomst
Årlig nettokapital indkomst

Far

Årlig personlig indkomst
Årlig nettokapital indkomst
Dokumentation fra skattemyndigheder SKAL vedhæftes. (Max. 4 MB)

Tilladte filtyper: bmp, doc, docx, dot, dotx, gif, html, jpg, jpeg, odm, odt, ott, pdf, png, ppt, psd, rtf, txt, xlt, xls, xml, zip

Opholdsafgift ved bopæl i udlandet:
Anfør indtægtsforhold for skatteåret før optagelse.

Eleven

Årlig bruttoindkomst
Årlig positiv kapitalindskomst

Mor

Årlig bruttoindkomst
Årlig positiv kapitalindkomst

Far

Årlig bruttoindkomst
Årlig positiv kapitalindkomst
Dokumentation fra skattemyndigheder SKAL vedhæftes. (Max. 4 MB)

Tilladte filtyper: bmp, doc, docx, dot, dotx, gif, html, jpg, jpeg, odm, odt, ott, pdf, png, ppt, psd, rtf, txt, xlt, xls, xml, zip

Hvor har du hørt om Sorø Akademis Kostskole?

Marker gerne flere steder:
Uddyb gerne her:

Godkendelse af regler og betingelser

 Inden du sender ansøgningen afsted, så vær sikker på at du kan sige "ja" til følgende:
 Dato