Sådan søger du, hvis du gerne vil være kostelev

Sådan søger du, hvis du gerne vil være kostelev

For det kommende skoleår er der ansøgningsfrist d. 5. januar. Ansøgning til vores kostskole kan dog også indsendes på andre tider af året, og vi modtager gerne din ansøgning, når du har besluttet dig.

Læs, det du skal vide nedenfor, inden du søger, og find link til ansøgningsskemaet

1. Læs først kostskolens regler
Optagelse på kostskolen finder sted på baggrund af et særskilt ansøgningsskema, men det er vigtigt, at du læser vores regler og informationer om betaling, inden du går i gang med at udfylde det. På ansøgningsskemaet skal du nemlig skrive under på, at du har læst og forstået disse oplysninger, så der ikke senere opstår misforståelser.

Det, du skal læse først:

2. Udfyld skemaet
Vi lægger vægt på begrundelserne for, hvorfor du har valgt at søge ophold på lige præcis Sorø Akademis Kostskole, så det er vigtigt, at du giver så fyldige svar som muligt på disse spørgsmål.

Gå til det elektroniske ansøgningsskema her.

 

Ansøgningsfrister

Husk ansøgningsfristen for det kommende år er d. 5. januar, for at få en kostskoleplads forud for optag til gymnasiet. Eleverne optages på kostskolen under forudsætning af, at de 1) er uddannelsesparate og 2) søger Sorø Akademi som 1. prioritet på undervisningsministeriets fælles ansøgningside optagelse.dksenest 1. marts.

Ansøgning til vores kostskole kan også indsendes på andre tider af året, og vi modtager altid gerne din ansøgning, når du har besluttet dig (hvis du allerede er i gang med gymnasiet, men har lyst til at bo på kostskolen, så begynd med at kontakte vicerektor Anne Friis Petersen for at få en samtale med rundvisning).

Venteliste

Vi har normalt flere ansøgere end pladser, men de ansøgere, der ikke umiddelbart optages, får tilbudt plads på en venteliste, da der som regel opstår et lille antal nye ledige pladser i løbet af året.
Det vil normalt være afgørende for at blive optaget på kostskolen i løbet af skoleåret, at der også er plads i gymnasiet på en studieretning, der passer, og om det er et drengeværelse eller pigeværelse, der er blevet ledigt.

3. Interview
Når du har indsendt ansøgningsskemaet, får du en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning. Senere indkalder vi alle ansøgere til interview, som foregår i grupper med tre-fire elever ad gangen. Her vil vi tale om faglighed, lektielæsning, kammeratskab og gensidige forventninger.

Normalt afholdes disse optagelsessamtaler (i grupper) i marts måned. Hver gruppesamtale tager ca. 50 minutter.

Personer tilknyttet kostskolen