Skema til ansøgning om optagelse på kostskolen

Denne ansøgning gælder alene kostskolen (husk optagelse til 1.g altid skal suppleres med en ansøgning på www.optagelse.dk)
Ansøgningsfristen for skoleåret 22/23 var den 5. januar 2022, men vi modtager løbende kostskoleansøgninger.

Desværre - noget er gået galt og din forespørgsel er ikke blevet afsendt!!
Tak for din ansøgning.
Den er nu afsendt.

Skoleår og klassetrin

Eleven (ansøger)

Tilladte tegn er: 0-9
Fjern fil
Maksimal filstørrelse: 10MB
Fjern fil
Tilladte filtyper: .pdf
Maksimal filstørrelse: 10MB

Mor

Tilladte tegn er: 0-9

Far

Tilladte tegn er: 0-9

Forsørger

Vælg venligst nedenfor...

Sekundær adresse i Danmark, hvis bosiddende i udlandet
(til akutte situationer, fx hvis eleven skal huses i en kort periode). 

Fyldig begrundelse for optagelse på kostskolen - gerne elevens egne ord.
(alle forhold af betydning for elevens situation oplyses. F.eks. information om skolemæssig baggrund, geografiske forhold, familiens og specielt elevens sociale baggrund).

Fjern fil
Tilladte filtyper: .pdf
Maksimal filstørrelse: 10MB

Helbredsmæssige forhold

Nuværende skole

Tilladte tegn er: 0-9

Skoleforløb
Elever, der kun delvist eller slet ikke har gået i dansk skole, bedes vedlægge redegørelse for skoleforløbet.

Fjern fil
Tilladte filtyper: .pdf
Maksimal filstørrelse: 10MB

Hvis du allerede er i gang med en ungdomsuddannelse
(oplysninger om studieretninger findes på skolens hjemmeside).

Fjern fil
Tilladte filtyper: .pdf
Maksimal filstørrelse: 10MB
Fjern fil
Tilladte filtyper: .pdf
Maksimal filstørrelse: 10MB

Opholdsafgift ved bopæl i Danmark:
Beregnes på grundlag af indtægten to skatteår før optagelse. For skatteborgere i Danmark indhentes dokumentation hos skattemyndighederne og de næste to afsnit springes over.

Opholdsafgift ved bopæl på Grønland / Færøerne:
Anfør indtægtsforhold to skatteår før optagelse.

Eleven

Tilladte tegn er: 0-9
Tilladte tegn er: 0-9

Mor

Tilladte tegn er: 0-9
Tilladte tegn er: 0-9

Far

Tilladte tegn er: 0-9
Tilladte tegn er: 0-9
Fjern fil
Tilladte filtyper: .pdf
Maksimal filstørrelse: 10MB

Opholdsafgift ved bopæl i udlandet:
Anfør indtægtsforhold for skatteåret før optagelse.
 

Eleven

Tilladte tegn er: 0-9
Tilladte tegn er: 0-9

Mor

Tilladte tegn er: 0-9

Far

Tilladte tegn er: 0-9
Tilladte tegn er: 0-9
Fjern fil
Tilladte filtyper: .pdf
Maksimal filstørrelse: 10MB

Hvor har du hørt om Sorø Akademis Kostskole?

Godkendelse af regler og betingelser