Virtuel deltagelse i fysisk undervisning (Hybrid undervisning) - den korte udgave

Eleven kan alene deltage i virtuelt undervisning efter forudgående aftale med vicerektor Anne Friis Petersen (AF) eller rektor Kristian Jacobsen (KJ). Aftalen gælder i max 5 skoledage, hvorefter den skal fornyes.

AF har tlf. 2845 0416
KJ har tlf. 2764 2100

Eleven skal skrive til sine lærere at deltagelsen er virtuel og aftale teknisk løsning med sin makker eller gruppe.

Eleven kan efterfølgende få godskrevet fravær for virtuel deltagelse ved at fremvise et corona-testsvar hos skolesekretær Hanne M Petersen på skolens kontor.

Virtuel deltagelse i fysisk undervisning (Hybrid undervisning) - den lange udgave

Elevråd og lærere har opfordret ledelsen til at indføre strammere retningslinjer i forhold til virtuel deltagelse i fysisk undervisning på skolen.

På den baggrund har vi besluttet at nedenstående gælder:

En elev kan, som udgangspunkt, kun deltage i hybridundervisning hvis:
- Eleven er i selvisolation (fordi man selv er corona-smittet eller fordi man er “nær kontakt” til en smittet)
- Eleven har corona-symptomer og afventer svar på test
- Eleven er i risikogruppe og egen læge anbefaler at man deltager hjemmefra

Eleven skal i alle tilfælde ringe til KJ/AF, som beslutter om man kan deltage virtuelt, og noterer elevens oplysninger om forløb (tests mv.). Man skal kun kontakte AF/KJ hvis man er frisk nok til at deltage virtuelt hjemmefra. Hvis man er syg, skal man ikke deltage i undervisning. Så skal tage den med ro og blive rask.

Man får godkendt virtuel deltagelse i 5 skoledage. Herefter skal man igen deltage fysisk i undervisningen - eller ringe til AF/KJ en gang til.

Når eleven har fået godkendt virtuel deltagelse hos AF/KJ, skal eleven selv orientere sine lærere om, at man deltager virtuelt i undervisningen.

Læreren noterer eleven fraværende, men skriver et “V” i kommentarfeltet, hvis eleven deltager aktivt i undervisningen hjemmefra.

Når eleven kommer i skole igen, skal eleven fremvise corona-testsvaret, hvorefter eleven kan få godskrevet det fravær, som hvor lærerne har noteret virtuel deltagelse med kommentaren “V”. Elever i risikogruppen afleverer dokumentation.

Hybrid undervisning

Når man skal deltage virtuelt hjemmefra skal eleverne hjælpe hinanden med at finde en teknisk løsning inden for makkerskabspar / grupper.

Lærerne forbereder undervisningen til fysisk afvikling på skolen, og elever, som deltager virtuelt hjemmefra, må deltage i denne undervisning, så godt som det lader sig gøre.

(Skolen har indkøbt en række web-cams på stativer, som kan tilsluttes via usb-kabel og anvendes til hybrid-undervisning)

Gode råd til hybrid-undervisning:
- Undervisningen er tilrettelagt som fysisk undervisning. Man kan derfor ikke forvente et parallelt virtuelt spor. Virtuelle elever må følge med så godt de kan.
- Virtuelle elever allierer sig med en kammerat, som er behjælpelig med teknik, med at opsøge læreren, hvis man har brug for hjælp.
- Hvis der er flere virtuelt deltagende elever i en klasse/hold, kan de med fordel arbejde virtuelt sammen ved gruppearbejde mv.
- Læreren kan med fordel opsøge de virtuelle elever undervejs i undervisningen - f.eks. under gruppearbejde - og høre om der er brug for hjælp/afklaring.