Studieretninger valgt før 2017

Som det fremgår, er de fleste af fagene ens for alle syv studieretninger, mens det er en mindre gruppe fag eller samme fag på højere niveauer, der giver det faglige fokus. 

1. Mat A / Fys B / Kem B
1. Mat A / Fys B / Kem B

Sprog: Fortsættersprog eller Begyndersprog.

Naturvidenskab: Fysik B, Kemi B, Naturgeografi C.

Dette er den traditionelle naturvidenskabelige studieretning, der giver godt afsæt til alle naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og tekniske videregående uddannelser. Profilen kan styrkes ved valg af højere niveauer i Fysik eller Kemi, men der er også mulighed for at kombinere med sprogfag på A-niveau.

VALGFAG
Du har en fri valgblok til at løfte et fag til A-niveau. Hvis du vælger at løfte Fysik eller Kemi til A-niveau, kan begyndersprog afsluttes på B-niveau. Derudover har du en fri valgblok til et fag på C-niveau.

Studieretninger tidligere

Studieretning 1: Mat A – Fys B – Kem B
Valgfag:  Et C-valgfag og et A-valgfag


Hvis du vil vide, hvilke uddannelser, denne studieretning giver adgang til, skal du klikke her.
For at få det bedste billede af dine uddannelsesmuligheder skal du markere
-    dit 2.fremmedsprog (begyndersprog er som udgangspunkt på B-niveau)
-    dit ønske til et A-valgfag (fysik, kemi, engelsk, 2.fremmedsprog)
Bemærk, at hvis du har begyndersprog, kan du ikke vælge engelsk som A-valgfag.

2. Biotek A / Mat A / Fys B
2. Biotek A / Mat A / Fys B

Sprog: Fortsættersprog eller Begyndersprog. Begyndersprog afsluttes på B-niveau.

Naturvidenskab: Bioteknologi A (indeholder Kemi B og Biologi B), Fysik B.

Bioteknologi kombinerer fagområderne Biologi B og Kemi B med emner inden for genteknologi, sundhed, energi og teknik. I denne studieretning vil du skulle arbejde en del i laboratoriet, og samarbejdet med matematik og fysik giver studieretningen en stærk naturvidenskabelig profil.

VALGFAG
Du har en fri valgblok til et fag på C-niveau.

Studieretninger tidligere

Studieretning 2: Biotek A - Mat A – Fys B
Valgfag:  Et C-valgfag


Hvis du vil vide, hvilke uddannelser, denne studieretning giver adgang til, skal du klikke dig ind på den hjemmeside, der hedder Adgangskortet, her.
For at få det bedste billede af dine uddannelsesmuligheder skal du markere
-    dit 2.fremmedsprog (både begyndersprog og fortsættersprog er på B-niveau).

3. Bio A / Mat B / Ps C

3. Bio A / Mat B / Ps C

Sprog: Fortsættersprog eller Begyndersprog.

Naturvidenskab: Biologi A, Fysik C, Kemi C.

Denne studieretning giver dig en stor forståelse for forholdet mellem krop og psyke, mellem individet og dets omgivelser. Der vil i samspillet mellem fagene være fokus på problemstillinger inden for sundhed og miljø. Via valgfaget på B-niveau er det desuden muligt at kombinere retningen med andre fagområder, som du er interesseret i.

VALGFAG
Du har en fri valgblok til at løfte et fag til A-niveau, dog skal denne blok bruges til at hæve dit sprog til A-niveau, hvis du har Begyndersprog. Derudover har du en fri valgblok til et fag på B-niveau.

Studieretninger tidligere

Studieretning 3: Bio A – Mat B – Psy C
Valgfag:  Et B-valgfag og et A-valgfag

Hvis du vil vide, hvilke uddannelser, denne studieretning giver adgang til, skal du klikke dig ind på den hjemmeside, der hedder Adgangskortet, her.
For at få det bedste billede af dine uddannelsesmuligheder skal du markere
-    dit 2.fremmedsprog (bemærk at du bruger dit A-valgfag, hvis du har begyndersprog)
-    dit ønske til et A-valgfag (matematik, engelsk, 2.fremmedsprog)
-    dit ønske til et B-valgfag (kun af betydning, hvis du vælger samfundsfag, kemi eller fysik).

4. Sam A / Mat B / Ng B
4. Sam A / Mat B / Ng B

Sprog: Fortsættersprog.

Naturvidenskab: Fysik C, Biologi C, Naturgeografi B.

I denne studieretning arbejder du med samfundets indretning – såvel økonomisk som politisk og sociologisk. Koblingen med Naturgeografi giver en indsigt i, hvordan vi forvalter naturens ressourcer. Menneskets forhold til omverdenen er i fokus.

VALGFAG
Du har en fri valgblok til at løfte et fag til A-niveau og en fri valgblok til et fag på C-niveau.

Studieretninger tidligere

Studieretning 4: Sam A – Mat B – Ngo B
Valgfag:  Et C-valgfag og et A-valgfag


Hvis du vil vide, hvilke uddannelser, denne studieretning giver adgang til, skal du klikke dig ind på den hjemmeside, der hedder Adgangskortet, her.
For at få det bedste billede af dine uddannelsesmuligheder skal du markere
-    dit 2.fremmedsprog (bemærk at du kun kan have fortsættersprog)
-    dit ønske til et A-valgfag (matematik, engelsk, 2.fremmedsprog).

Studieretninger tidligere
5. Eng A / Sam B / Me B
5. Eng A / Sam B / Me B

Sprog: Fortsættersprog eller Begyndersprog.

Naturvidenskab: Fysik C, Biologi C, Naturgeografi C.

Kunstnerisk fag: Mediefag er obligatorisk

I denne studieretning er Engelsk og Mediefag i centrum. Du vil især komme til at beskæftige dig med medieverdenen og kulturen i Danmark, USA og Storbritannien. Samfundsfag binder studieretningen sammen ved at sætte fokus på danske og internationale samfundsforhold.

VALGFAG
Du har en fri valgblok til at løfte et fag til A-niveau, dog skal denne blok bruges til at hæve dit sprog til A-niveau, hvis du har Begyndersprog. Desuden skal du løfte et af fagene Matematik, Fysik, Naturgeografi eller Biologi til B-niveau. Endelig har du en fri valgblok til et fag på C-niveau.

Studieretninger tidligere

Studieretning 5: Eng A – Sam B – Me B
Valgfag:  Et C-valgfag, et nat/mat B-valgfag og et A-valgfag


Hvis du vil vide, hvilke uddannelser, denne studieretning giver adgang til, skal du klikke dig ind på den hjemmeside, der hedder Adgangskortet, her.
For at få det bedste billede af dine uddannelsesmuligheder skal du markere
-    dit 2.fremmedsprog (bemærk at du bruger dit A-valgfag, hvis du har begyndersprog)
-    dit ønske til et A-valgfag (samfundsfag, 2.fremmedsprog, matematik)
-    dit ønske til naturvidenskabeligt B-valgfag (kun af betydning, hvis du vælger biologi, fysik, kemi) eller matematik B
-    dit ønske til C-valgfag (kun af betydning, hvis du vælger kemi).

6. Spa Beg A / Eng A / Sam B
6. Spa Beg A / Eng A / Sam B

Sprog: Forudsætter valg af Spansk.

Naturvidenskab: Fysik C, Biologi C, Naturgeografi C.

Ønsker du at arbejde med de to moderne sprog, Engelsk og Spansk, skal du vælge denne studieretning. Kombinationen med Samfundsfag sætter fokus på samfundsforhold og kultur i såvel den engelsksprogede som den spansktalende del af verden. Med dine valgfag kan du præge uddannelsen i en kunstnerisk retning eller mod andre fagområder.

VALGFAG
Du har en fri valgblok til et fag på C-niveau. Derudover har du en fri valgblok til et fag på B-niveau, og du skal desuden løfte et af fagene Matematik, Fysik, Biologi eller Naturgeografi til B-niveau.

Studieretninger tidligere

Studieretning 6: Spa A - Eng A – SamB
Valgfag:  Et C-valgfag, et nat/mat B-valgfag og et B-valgfag


Hvis du vil vide, hvilke uddannelser, denne studieretning giver adgang til, skal du klikke dig ind på den hjemmeside, der hedder Adgangskortet, her.
For at få det bedste billede af dine uddannelsesmuligheder skal du markere
-    dit ønske til naturvidenskabeligt B-valgfag (kun af betydning, hvis du vælger biologi, fysik, kemi) eller matematik B
-    dit ønske til B-valgfag (kun af betydning, hvis du vælger biologi, fysik, kemi eller matematik)
-    dit ønske til C-valgfag (kun af betydning, hvis du vælger kemi).

7. Latin A / Eng A med TyF
7. Latin A / Eng A med TyF

Sprog: Latin begynder og Tysk fortsætter

Naturvidenskab: Fysik C, Biologi C, Naturgeografi C.

Studieretningen giver en grundig sproglig uddannelse. Her kombineres det klassiske latin med to moderne sprog, Engelsk og Tysk fortsættersprog. Endvidere får du i denne studieretning et solidt kendskab til klassisk og moderne kultur.

VALGFAG
Du har en fri valgblok til et fag på B-niveau, og du skal desuden løfte et af fagene Matematik, Fysik, Biologi eller Naturgeografi til B-niveau. Du vil også kunne anvende en B-valgblok til at løfte Tysk til A-niveau – dette medfører, at du får 5 A-fag.

Studieretninger tidligere

Studieretning 7: Lat A - Eng A med TyF
Valgfag:  Et nat/mat B-valgfag og et B-valgfag

Hvis du vil vide, hvilke uddannelser, denne studieretning giver adgang til, skal du klikke dig ind på den hjemmeside, der hedder Adgangskortet, her.
For at få det bedste billede af dine uddannelsesmuligheder skal du markere
-    dit ønske til naturvidenskabeligt B-valgfag (kun af betydning, hvis du vælger biologi eller fysik) eller matematik B
-    dit ønske til B-valgfag (kun af betydning, hvis du vælger biologi, fysik eller matematik).

Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok