Orienteringsaften onsdag d. 23. januar kl. 19-21
Kl. 19.00-19.15
Velkomst i Videncentret v/ rektor Kristian Jacobsen.
Kl. 19.15-19.20
Musikelever underholder v/ Svend Lyngberg-Larsen.
Kl. 19.20-19.25
Introduktion til aftenens videre program v/ uddannelsesleder Øzkan Güleryüz.
Kl. 19.25-19.55
De unge går i kantinen og bliver orienteret om forskellige skoleaktiviteter. Forældre orienteres i auditoriet v/vicerektor Anne Friis.
Kl. 20.00
Forældre og elever mødes efter farvekoden på den udleverede folder. Der vil være marskaller i farvede t-shirts til at guide og hjælpe hele aftenen.
Blå - Videncentret
Grøn - Hovedbygningen 2. sal
Gul - Avlsgården
Kl. 20.00-21.00
Rundtur til de forskellige fag.
Kl. 21.00
Rundtur på kostskolen for interesserede. Mødested: Spisesalen.

De sproglige og samfundsvidenskabelige fag bliver præsenteret på 2. sal i Hovedbygningen. De naturvidenskabelige fag er i Videncenteret og de kreative fag i Avlsgården. Du kan stille spørgsmål til ledelse og studievejledere under rundvisningen i Hovedbygningen på 1. sal, hvor skolen også byder på kaffe og te.
Ekstra orienteringsmøde

Lørdag d. 26. januar mellem kl. 18 og 20 i Hovedbygningen.

Hvis du ikke kunne deltage i vores orienteringsmøde i tirsdags, er der en ekstra mulighed for at besøge os lørdag d. 26/1. Her kan man møde skolens lærere og ledelse og høre om studieretninger mv.

 

 

Hvis du bor i udlandet

Kontakt os, hvis du ikke kan komme til møderne, men gerne vil skrives op til kostskolen eller vide mere.

Skriv gerne direkte til vicerektor Anne Friis: af@soroeakademi.dk. 

Optagelse på Sorø Akademi

For at have retskrav på optagelse til den 3-årige almene studentereksamen (stx) skal du:

  • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse• være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
  • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse* i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
  • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler• have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.
  • Har du ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.
  • Har du mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.

*Dog 6-9. klasse for elever, der påbegyndte 6. klassetrin i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse til skoleåret 2019-20 direkte fra 10. klasse.

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:

  • i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.

Bemærk: Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat
Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, men i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne, kan du optages på de 3-årige gymnasiale uddannelser, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Optagelse efter konkret vurdering
Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de elever, som søger de 3-årige gymnasiale uddannelser, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. En konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

Optagelsesprøve
Optagelsesprøven er en 4 timers skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Prøven afvikles den 14. juni 2019 på det gymnasium, der er søgt som 1. prioritet. Prøven følges op af en samtale.Læs mere om optagelse på UVM's hjemmeside.

Hvis du skal til udlandet efter 9. eller 10. klasse er det nemmest at søge "normalt" ind fra 9. eller 10. klasse og så søge orlov. Det kan du enten gøre efter, du er kommet ind, eller skrive ind i ansøgningen.

Kvalificerede ansøgere bliver, hvis skolen har for mange ansøgere, optaget efter afstandskriteriet, således at de, der bor nærmest, optages først.

Proceduren

Du finder ansøgningsskemaet på adressen www.optagelse.dk.

Her skal du under ungdomsuddannelser vælge STX og så Sorø Akademi.
Du skal vælge et sprogfag og et kreativt fag samtidig med at du søger skolen.

Hvis det er vigtigt for dig at komme på Sorø Akademi, skal du som 1. prioritet vælge Sorø Akademi.

Frivillige aktiviteter

Billedkunst
Hver uge er der frivillig billedkunst. Du kan tegne, lave grafik, skulptur og meget mere under vejledning af en billedkunstlærer.
Der tages udgangspunkt i lige netop det, du interesserer dig for.

Musik
Skolens kor og skolens klassiske og rytmiske orkestre/bands øver uden for almindelig skoletid under ledelse af en musiklærer.
Endvidere kan skolens øvelokaler lånes til brug for elevbands.

Lektiecafé
Skolen har lektiecafé flere gange om ugen, hvor vores sjak af fagligt stærke elever er til stede.

Sport og idræt
Der tilbydes hvert år flere forskellige idrætsdiscipliner i frisportsregi. Det kunne f.eks. være cricket, basket, badminton, fodbold og fægtning. I frisport kan eleverne desuden tilmeldes gymnasiernes landsdækkende turneringer i forskellige idrætsgrene.

Skoleforestilling
Har du en skuespiller, musiker, komponist, manuskriptforfatter, scenograf, instruktør eller filmmager i maven, så er skoleforestillingen noget for dig. Der arbejdes professionelt inspireret af de seneste trends fra teater- og performanceverdenen.