Orienteringsaften tirsdag d. 23. januar kl. 19-21
Kl. 19.00-19.15
Velkomst i Videncentret v/ rektor Kristian Jacobsen.
Kl. 19.15-19.20
Musikelever underholder v/ Svend Lyngberg-Larsen.
Kl. 19.20-19.25
Kort introduktion om aftenens videre program v/ uddannelsesleder Øzkan Güleryüz.
Kl. 19.25-19.55
De unge går i kantinen, hvor de vil blive orienteret om forskellige skoleaktiviteter. Forældrene orienteres af vicerektor Anne Friis i auditoriet.
Kl. 20.00
Forældre og elever mødes efter farvekoden på den udleverede folder. Der vil være marskaller i farvede t-shirts til at guide og hjælpe hele aftenen.
Blå - Videncentret
Grøn - Hovedbygningen 2. sal
Gul - Avlsgården
Kl. 20.00-21.00
Rundtur til de forskellige fag.
Kl. 21.00
Rundtur på kostskolen for interesserede.
Ekstra orienteringsmøde

Lørdag d. 27. januar mellem kl. 18 og 20.

Her kan man møde skolens lærere og ledelse og høre om studieretninger mv.

 

 

Hvis du bor i udlandet

Kontakt os, hvis du ikke kan komme til møderne, men gerne vil skrives op til kostskolen eller vide mere.

Skriv gerne direkte til vicerektor Anne Friis: af@soroeakademi.dk. 

Optagelse på Sorø Akademi

Der er ansøgningsfrist den 1. marts for ansøgning til optagelse i gymnasiet.
UU-vejlederen på din skole hjælper dig. Kriterierne for optagelse kan læses i Optagelsesbekendtgørelsen. Du skal bl.a. have:

•    afsluttet 9. kl. eller tilsvarende undervisning.
•    søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. kl. eller 10. kl.
•    aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver, jvf. folkeskolens regler.
•    haft 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog og aflagt prøve, hvis faget er udtrukket til eksamen.
•     Udarbejdet og medsendt en uddannelsesplan på optagelse.dk

Har du gået i 10. kl. på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du foruden ovenstående have:

•    modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse.
•    aflagt prøve i fagene efter 10. kl. i enten folkeskolens afgangsprøver eller 10. kl. prøver.

Proceduren

Du finder ansøgningsskemaet på adressen www.optagelse.dk.

Her skal du under ungdomsuddannelser vælge STX og så Sorø Akademi.
Du skal vælge et sprogfag og et kreativt fag samtidig med at du søger skolen.

Hvis det er vigtigt for dig at komme på Sorø Akademi, skal du som 1. prioritet vælge Sorø Akademi.

Frivillige aktiviteter

Billedkunst
Hver uge er der frivillig billedkunst. Du kan tegne, lave grafik, skulptur og meget mere under vejledning af en billedkunstlærer.
Der tages udgangspunkt i lige netop det, du interesserer dig for.

Musik
Skolens kor og skolens klassiske og rytmiske orkestre/bands øver uden for almindelig skoletid under ledelse af en musiklærer.
Endvidere kan skolens øvelokaler lånes til brug for elevbands.

Lektiecafé
Skolen har lektiecafé flere gange om ugen, hvor et udvalg af skolens lærere er til stede.

Sport og idræt
Der tilbydes hvert år flere forskellige idrætsdiscipliner i frisportsregi. Det kunne f.eks. være cricket, basket, badminton, og fodbold, fægtning, rugby. I frisport kan eleverne desuden tilmeldes gymnasiernes landsdækkende turneringer i forskellige idrætsgrene.

Skoleforestilling
Har du en skuespiller, musiker, komponist, manuskriptforfatter, scenograf, instruktør eller filmmager i maven, så er skoleforestillingen noget for dig. Der arbejdes professionelt inspireret af de seneste trends fra teater- og performanceverdenen.