(Dette er en testside til internt brug i administrationen)

Større skriftlige opgaver i gymnasiet.

På denne side har vi samlet en masse informationer om de forskellige større skriftlige opgaver, som du skal lave i løbet af dine tre år i gymnasiet. Først præsenteres DHO, SRO og SRP. Nederst på siden kan du læse om de AT-forløb, som de næste to år er gældende for nuværende 2. og 3.g'ere.

SRO

I løbet af 2.g skal du skrive en større skriftlig opgave, der er en slags generalprøve til SRP i 3.g. Denne opgave kaldes for SRO (Studieretningsopgaven). SRO ligner meget et SRP, og den er en rigtig god træning til at skrive SRP i 3.g. Skolen har fastlagt flg. rammer for opgaven og emnearbejdet i forbindelse hermed: Opgaven udarbejdes efter et tværfagligt samarbejde mellem to studieretningsfag på mindst B-niveau; Opgaven besvares normalt individuelt; Opgaven indgår i elevens afleveringer i faget og skal figurere på Lectio. Der gives karakter for opgaven.


SRP

Studieretningsprojektet (SRP) er den sidste af de tre store skriftlige opgaver i gymnasiet. Det er i denne opgave, at du skal bruge de kompetencer, du har lært gennem SRO i 2.g og DHO i 1.g. SRP skrives i to fag. Det ene fag skal være et studieretningsfag på A-niveau (må gerne være et studieretningsfag, der er opgraderet til A-niveau som valgfag). Det andet fag skal være på mindst B-niveau og kan være et obligatorisk fag, et studieretningsfag eller et valgfag. Fagene skal indgå på højeste niveau du har (haft) dem.

AT - Almen studieforberedelse

Her er samlet de forskellige AT-forløb

AT (Almen studieforberedelse) blev afskaffet fra skoleårets start i 2017. Det betyder, at hvis du er startet i 1.g i august 2017 behøver du ikke læse videre på denne side. For elever i 2. og 3.g har vi samlet informationer om de resterende AT-forløb.

AT er ikke et egentlig fag. Det skal hellere opfattes som et tværfaglig samarbejde, som alle fag i gymnasiet deltager i. AT strækker sig over alle tre stx-år og består af otte forløb, hvor det sjette omfatter en årsprøve og det ottende afsluttes med en ekstern eksamen på B-niveau.

Tilrettelæggelsen af de enkelte AT-forløb kan variere fra skole til skole.

AT-eksamen

I forårssemestret i 3.g ligger AT-eksamen. Eksamen falder i to dele – en skriftlig del, der ligger fra januar til ca. 1. april, og en mundtlig del, der ligger i eksamensperioden fra medio maj til ultimo juni. Eksamen tager afsæt i en af Undervisningsministeriet stillet opgave, der har et overordnet tema som fx "Grænser". Ud fra denne opgave skal du gennemføre et problembaseret projektarbejde, der bygger på samarbejde mellem to fag, og udarbejde en synopsis, hvor du præsenterer vigtige konklusioner, metoder og perspektiver til tidligere og fremtidigt arbejde. Synopsen udleveres til en intern og en ekstern eksaminator, der læser synopsen igennem inden den mundtlige eksamen/præsentation. Selve eksaminationen, som er den mundtlige del, afholdes som en individuel prøve, som består af en præsentation med udgangspunkt i synopsen og en uddybende dialog.

AT-7

AT-7 er tænkt som en optakt til SRP. Selve forløbet er nu placeret i uge 36-39, og forberedelserne går allerede i gang i de første to uger af skoleåret. Her vælger eleverne fag, emne og sag. For at give eleverne bedst mulige vilkår i forhold til SRP, så er det i AT7 et krav, at de skal arbejde med en fagkombination, der opfylder kravene til SRP: Dvs. et studieretningsfag på A-niveau-fag samt et andet fag på minimum B-niveau. Der afleveres en synopsis, og bagefter er der fremlæggelse og individuel vejledning i, hvordan eleven kan gå videre med emnet, hvis man ønsker at arbejde med det i SRP.

Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok