Ansøgning og optagelse på gymnasiet

Hvis du gerne vil gå i gymnasiet efter folkeskolen

I løbet af februar måned hjælper UU-vejlederen på din skole dig med at gøre dine papirer klar til at søge om optagelse i gymnasiet.
Ansøgningsfrist hos UU ("Ungdommens Uddannesesvejledning") er 1. marts.

Optagelseskrav


For at kunne gå i gymnasiet, skal du bl.a. have:

  • Afsluttet 9. klasse eller tilsvarende undervisning.
  • Søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse.
  • Aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver, jvf. folkeskolens regler.
  • Haft to til fire års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog og have aflagt prøve i det, hvis det er et valgfag.
  • Udarbejdet en uddannelsesplan.

Hvis du har gået i 10. klasse på en folkeskole/fri grundskole/efterskole, skal du foruden ovenstående have:

  • Modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse.
  • Aflagt prøve i fagene efter 10. klasse i enten folkeskolens afgangsprøver eller 10. klasseprøver.

Hvis du skal til udlandet efter 9. eller 10. klasse er det nemmest at søge "normalt" ind fra 9. eller 10. klasse og så søge orlov. Det kan du enten gøre efter, du er kommet ind, eller skrive ind i ansøgningen.

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg selv vælge gymnasium?
Nej, du har ikke krav på at komme ind på et bestemt gymnasium. Men hvis du er erklæret uddannelsesparat til gymnasiet, og har søgt rettidigt, har du retskrav på at blive optaget på et gymnasium til august.

Det er et fordelingsudvalg under Region Sjælland, der efter de gældende regler beslutter, hvem der kommer ind hvor.

Hvad gør jeg, hvis jeg er erklæret "ikke-uddannelsesparat"?
Hvis du er erklæret ikke-uddannelsesparat til gymnasiet, kan du faktisk godt søge ind alligevel. Så betragtes din ansøgning som en anke af afgørelsen og det er den skole, du har søgt som 1. prioritet, der skal afprøve/afgøre sagen. Det foregår typisk ved, at du indkaldes til en prøve. 
Du bliver indkaldt skriftligt og prøverne afvikles som regel i slutningen af marts eller starten af april. Her kan du finde mere om prøvens form og bedømmelseskriterierFor en god ordens skyld skal du vide, at hvis du består prøven, så har du ret til en plads på et gymnasium, men ikke nødvendigvis på Sorø Akademis Skole. Hvilket gymnasium afgøres senere ved fordelingsmøde i Region Sjælland.

Sådan gør du, når du vil søge om optagelse


Du finder ansøgningsskemaet på adressen: www.optagelse.dk.

Her skal du under ungdomsuddannelser vælge STX og så Sorø Akademi.

Hvis det er vigtigt for dig at komme på Sorø Akademi, skal du som 1. prioritet vælge Sorø Akademi.

Når du søger ind, skal du samtidig vælge kunstnerisk fag (musik, billedkunst, drama eller mediefag), ligesom du skal vælge 2. fremmedsprog (tysk fortsætter, fransk fortsætter, fransk begynder eller spansk begynder).

Sorø Akademis Skole er et offentligt gymnasium og samarbejder derfor med de øvrige ungdomsuddannelser i Region Sjælland. Derfor er det ikke os, der beslutter, hvilke elever, der skal gå på vores gymnasie, men der imod regionens "fordelingsudvalg" efter gældende kriterier. Hvis en skoles søgetal overstiger dens kapacitet, sker der en fordeling af eleverne til andre skoler, jvf. de angivne fordelingskriterier.

Sorø Akademis Skole har typisk flere førsteprioritetsansøgere, end der er plads til.

Ansøgere fra udlandet kan hente et blankt ansøgningsskema, udfylde det og sende det til os pr. post.
  
Hvis du vil søge orlov efter 9. eller 10. klasse grundet et planlagt ophold i udlandet som udvekslingsstudent, skal du søge 1.g på normal vis, men gøre opmærksom på, at du samtidig søger orlov.

Hvis du vil kende detaljerne om kriterierne for optagelse og fordeling findes de i den såkaldte Optagelsesbekendtgørelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. På Region Sjællands hjemmeside kan du desuden finde lokal fakta om fordelingen.

For optagelse på kostskolen er ansøgningsfristen 1. marts for det efterfølgende skoleår. Ansøgning om optagelse på kostskolen sker, som det er beskrevet her.