Ansøgning og optagelse på gymnasiet

Ansøgning og optagelse på gymnasiet

I løbet af februar måned hjælper UU-vejlederen på din skole dig med at gøre dine papirer klar til at søge om optagelse i gymnasiet.
Ansøgningsfrist hos UU ("Ungdommens Uddannesesvejledning") er 1. marts.

Ansøgningsfrist: 1. marts

Optagelseskrav


For at have retskrav på optagelse til den 3-årige almene studentereksamen (stx) skal du:

 • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.
 • Har du ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.
 • Har du mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:

 • i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.

 

  Bemærk: Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat

  Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, men i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne, kan du optages på de 3-årige gymnasiale uddannelser, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

  Optagelse efter konkret vurdering

  Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de elever, som søger de 3-årige gymnasiale uddannelser, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. En konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

  Optagelsesprøve

  Optagelsesprøven er en 4 timers skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Prøven afvikles den 12. juni 2020 på det gymnasium, der er søgt som 1. prioritet. Prøven følges op af en samtale.

  Læs mere om optagelse på UVM's hjemmeside.

  Hvis du skal til udlandet efter 9. eller 10. klasse er det nemmest at søge "normalt" ind fra 9. eller 10. klasse og så søge orlov. Det kan du enten gøre efter, du er kommet ind, eller skrive ind i ansøgningen.

  Ansøgning

  Kvalificerede ansøgere bliver, hvis skolen har for mange ansøgere, optaget efter afstandskriteriet, således at de, der bor nærmest, optages først.

  Vil du også vide noget om ansøgning til kostskolen, så klik her
  INFO OM ANSØGNING TIL KOSTSKOLEN - KLIK HER

  Ofte stillede spørgsmål

  Kan jeg selv vælge gymnasium?
  Nej, du har ikke krav på at komme ind på et bestemt gymnasium. Men hvis du er erklæret uddannelsesparat til gymnasiet, og har søgt rettidigt, har du retskrav på at blive optaget på et gymnasium til august.

  Det er et fordelingsudvalg under Region Sjælland, der efter de gældende regler beslutter, hvem der kommer ind hvor.

  Hvad gør jeg, hvis jeg er erklæret "ikke-uddannelsesparat"?
  Hvis du er erklæret ikke-uddannelsesparat til gymnasiet, kan du faktisk godt søge ind alligevel. Så betragtes din ansøgning som en anke af afgørelsen og det er den skole, du har søgt som 1. prioritet, der skal afprøve/afgøre sagen.
  Se mere under Bliv elev

  Har du spørgsmål, så ring på 5786 5786

  Ansøgning

  Sådan gør du, når du vil søge om optagelse


  Du finder ansøgningsskemaet på adressen: www.optagelse.dk.

  Her skal du under ungdomsuddannelser vælge STX og så Sorø Akademi.

  Hvis det er vigtigt for dig at komme på Sorø Akademi, skal du som 1. prioritet vælge Sorø Akademi.

  Når du søger ind, skal du samtidig vælge kunstnerisk fag (musik, billedkunst, drama eller mediefag), ligesom du skal vælge 2. fremmedsprog (tysk fortsætter, fransk fortsætter, fransk begynder eller spansk begynder).

  Sorø Akademis Skole er et offentligt gymnasium og samarbejder derfor med de øvrige ungdomsuddannelser i Region Sjælland. Derfor er det ikke os, der beslutter, hvilke elever, der skal gå på vores gymnasie, men derimod regionens "fordelingsudvalg" efter gældende kriterier. Hvis en skoles søgetal overstiger dens kapacitet, sker der en fordeling af eleverne til andre skoler, jvf. de angivne fordelingskriterier.

  Sorø Akademis Skole har typisk flere førsteprioritetsansøgere, end der er plads til.

  Ansøgere fra udlandet kan hente et blankt ansøgningsskema, udfylde det og sende det til os pr. post.
    
  Hvis du vil søge orlov efter 9. eller 10. klasse grundet et planlagt ophold i udlandet som udvekslingsstudent, skal du søge 1.g på normal vis, men gøre opmærksom på, at du samtidig søger orlov.

  Hvis du vil kende detaljerne om kriterierne for optagelse og fordeling findes de i den såkaldte Optagelsesbekendtgørelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. På Region Sjællands hjemmeside kan du desuden finde lokal fakta om fordelingen.

  For optagelse på kostskolen - læs mereher.