Færdsel på søen

Gældende sikkerhedsinstruks
Den til enhver tid gældende sikkerhedsinstruks, der følger Søfartsstyrelsens regler og råd, finder du her.​​​​​​​

Søfartsstyrelsen har pålagt de skoler, der beskæftiger sig med elever og sejlads om at indhente forældrenes tilladelse til dette, hvis eleven er under 18 år.

Særligt for kostskolen
Dokumentet om færdsel på søen for kostelever i fritiden bliver tilsendt alle kostelever inden skolestart, og vi forventer det er læst og underskrevet inden indflytning på kostskolen.