Studievejledningen

Vejlederne tager sig af spørgsmål vedrørende din gymnasietid: Har du et problem – personligt, i klassen eller hjemme – er vejlederkontoret det rigtige sted at starte.
Du kan drøfte med din vejleder, hvordan du tilrettelægger dit skolearbejde, så du får mest muligt ud af din indsats – vejlederen har kontakt med dine teamlærere.
Det er også vejlederens opgave at bistå dig med information og råd om dit valg af studieretning og valgfag.

 

Studievejledningen er også for forældre
Forældre er meget velkomne til at kontakte os for at få afklaret spørgsmål eller drøftet problemer i forbindelse med skolen.

For samtaler med såvel forældre som elever gælder, at vi har tavshedspligt.

 

Vi er fire vejledere på skolen
Kirsten Binderup (KB), Meiske Marie Sloth von Holck (MM), Kim Thomsen (KT) og Henrik Juul Hansen (Ha). Klassefordeling for skoleåret 2018-19:

Kirsten Binderup (KB):1a, 1x, 2c, 3x, 3y
Meiske Marie Sloth von Holck (MM):1c, 1y, 2y, 2z, 3a, 3c
Kim Thomsen (KT): 1b, 1v, 2b, 2x, 3b
Henrik Juul Hansen (Ha): 1z, 2a, 2v, 3v, 3z.

 

Studievejlederkontoret finder du i Ingemanns Hus.
Studievejlederne kan kontaktes via Lectio eller email.

Studievejledning
Skolens fire studievejledere på trappen til Ingemanns Hus.

Videregående uddannelser og erhverv

Har du spørgsmål vedrørende videregående uddannelse og erhverv efter gymnasietiden, kan du på vejlederkontoret også møde studievalgsvejlederen Lars Winckler Andersen. Lars kommer fra Studievalg Sjælland. Som regel træffes Lars på kontoret om torsdagen. Det er dog vigtigt på forhånd at booke en tid. Det gør du herunder:

Psykoterapeut

Hvis du har brug for at tale med nogen om personlige problemer og udfordringer, der ligger ud over den almindelige studievejledning, var det måske en idé at tale med skolens psykoterapeut, Helle Mieritz. Det sker enten ved kontakt gennem studievejlederne, gennem lærerne eller ved at du selv kontakter Helle på Lectio, via email eller på telefon. Helle har kontor i Ingemanns Hus, men har ikke faste kontortider. Derfor skal man altid lave en aftale på forhånd.