SPS - Specialpædagogisk Støtte

Vi har to læsevejledere på skolen, som ved skoleårets start screener alle 1. g-elever i deres bl.a. læse- og stavefærdigheder. Resultaterne bruges til at vurdere behov for en evt. ordblindetest og til behov for læse- og stave/skrivetræning.
Som læsevejleder tester Kirsten Binderup de unge for ordblindhed, og hvis de testes ordblinde, sørger hun for, via skolens sekretær, at de får relevante it-programmer, instruktion i programmerne, adgang til ordblindebiblioteket Nota og studiestøtte ved behov. Hvis eleverne allerede er diagnosticeret ordblinde, når de kommer, sørger Kisten for, at de også her på skolen får deres hjælpemidler.
Mette Hårbøl giver kurser i stavning/skrivning, mens Kirsten giver læsekurser. De hjælper begge elever individuelt også. Mette står også for det "tekniske" som at undervise i AppWriter.