Fritid – sammen på skolen

Elever på Sorø Akademi har mange muligheder for være sammen og benytte skolens faciliteter efter skoletid.

Og hvis du har lyst til at starte en ny aktivitet er der også gode muligheder for det.

Kultur og kreativitet

Musik
Vi har gode musikfaciliteter og en af vores musiklærere har rytmisk sammenspil efter skoletid. Skolens kor samles efter behov og optræder til luciadag, juleafslutning og dimission.


Billedkunst
Der er frivillig billedkunst hver torsdag eftermiddag, hvor du kan benytte skolens fine billedkunstlokale og de faciliteter og materialer vi har der. Der er en billedkunstlærer til stede, som kan vejlede og som hjælper med at finde de rette materialer frem. 

Skoleforestilling
Hvert år har vi en skoleforestilling, hvor eleverne opsætter en forestilling med dramatik, musik, dans, scenografi osv. Det overordnede ansvar for processen ligger hos en lærer, men det er så vidt muligt eleverne selv, der styrer den.

Litteraturklub
Litteraturklubben er et elevinitiativ, hvor der primært læses klassikere. Vi skulle hilse og sige, at der er masser af diskussioner og det er hyggeligt og sjovt at være med. Følg med på skolens Facebookside eller kontakt Abdullah Al-Mousawi eller Marius Uhrskov (begge 2b), hvis du vil vide mere.

Sport og idræt
Der er rigtig meget at vælge i mellem, hvad enten du bor på kostskolen eller går her som dagelev. Alle elever er velkomne til at bruge skolens fremragende faciliteter. Læs mere om, hvad du kan være med til sammen med de andre elever her.

Kulturelle arrangementer
Skolen har en kulturfond, som giver økonomisk støtte til forskellige kulturelle arrangementer. Det kan være teaterture, biografture eller lignende.

Begivenheder og arrangementer