Aktiviteter udenfor skoletid

Ud over Talentprogrammer og Frivilligt arbejde, tilbyder skolen også aktiviteter af mere kulturel  og kreativ art. Det drejer sig om en bred vifte af sportstilbud, frivillig billedkunst, musikaktiviteter, og litteraturklub.

Sport

Kontakt og aktiviteter

Kultur og kreativitet

Aktiviteter

Støtte til kulturelle aktiviteter

Skolen har en kulturfond, som giver økonomisk støtte til forskellige kulturelle arrangementer. Det kan være teaterture, biografture eller lignende.